sobota, 17 maja 2014

POCZĄTKI REKLAMYReklama jak wiemy jest dźwignią handlu. Chciałabym zacząć od tego czym jest reklama sama w sobie, otóż reklama to informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Ma ona  na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei (np. promowanie marki).Ma ona swoje korzyści takie jak: powszechna informacja o produkcie; finansowanie mediów działalności sportowej, kulturalnej; kształtowanie postaw społecznych. Można również dostrzec zagrożenia płynące z reklamy jak np. : wprowadzenie w błąd odbiorcy;
wzbudzanie nadmiernych potrzeb konsumpcyjnych; promocja zachowań społecznych i zwyczajów negatywnie wpływających na jednostkę; wyrabianie obojętności na przekaz społeczny  czy na przykład manipulacja odbiorcami przez użycie środków pozaracjonalnych, jak np. popęd seksualny, uzależnienie od papierosów i inne.  Przechodząc do sedna historii reklamy można wywnioskować, że swoiste formy reklamy pochodzą z czasów starożytnych. Stosowano tam  reklamę w postaci napisów na ścianach budynków, kamiennych lub terakotowych szyldów karczmy, zajazdy. W średniowieczu  handlowcy wykrzykiwali ceny oraz zachwalali cechy swoich towarów i dóbr. W ten sposób powstała pierwsza w historii forma reklamy – reklama ustna. Na pewno wynalezienie przez Gutenberga druku zrewolucjonizowało reklamę. Za umowną datę wynalezienia druku uznaje się rok 1450. Pojawiły się pierwsze gazety a w nich pierwsze reklamy prasowe np. w  1480 roku wydrukowano w Anglii pierwszą reklamę prasową (wskazówki dla duchownych dotyczące Wielkanocy).

 Idąc z biegiem czasu od zapoczątkowania pierwszej reklamy w Anglii zauważamy, że 14 października 1612r. w Paryżu wydrukowana pierwsza reklama w gazecie Journal General d’ Affiches, w 1704r. jako  pierwsza zostaje  udokumentowana amerykańska reklama, w 1893 roku w Stanach Zjednoczonych wydano około 50 tysięcy dolarów na reklamę. Rok 1941 był przełomem ponieważ  w Stanach Zjednoczonych pojawiła się pierwsza reklama telewizyjna. W Polsce zaczął się rozwijać rynek reklamy komercyjnej w roku 1983. Celem reklamy jest skuteczność ich oddziaływania na odbiorcę, dlatego można się spotkać w reklamie z treściami wywołującymi np. skandal obyczajowy lub procesy sądowe. Dzięki temu wzrasta zainteresowanie wokół reklamy a tym samym siła oddziaływania kampanii reklamowej.    Oto przykłady dawnych reklam: 
 Reklama Encyklopedii Britannica z 1911 r.   

 Lokomobila benzynowa – reklama zakładów Ursus z Rękodzielnika  z 1914 roku
 

Brak komentarzy: