piątek, 23 maja 2014

Reklama mobilna

Mówi się, że nawet w dobie internetu to wyjątkowo skuteczna i operatywna forma oddziaływania reklamowego, promocyjnego a także marketingowego. Występuje powszechnie jako wsparcie i element akcji wizerunkowych i sprzedażowych. Pojawia się na ulicach w każdym większym mieście i każdy przynajmniej raz w życiu miał okazję ją zobaczyć i usłyszeć. Wielu jej nienawidzi  i mają ku temu całkiem solidne podstawy bo przemieszcza się w ślamazarnym tempie nierzadko zakłócając przy tym ciszę i spokój. O czym mowa? O reklamie mobilnej.Zwyczajowym rozwiązaniem jest jeden mobil reklamowy na którego konstrukcji eksponowane są dwa bilbordy o średnich wymiarach 500 cm na 250 cm, który z niewielką prędkością porusza się po głównych ciągach komunikacyjnych (doprowadzając kierowców do szału) rzucając się w oczy potencjalnym nabywcom czy odbiorcom promowanych przez niego treści, jest (jeśli wierzyć twórcom tej reklamy) równoważny około czterdziestu typowym, stacjonarnym, wysoko umiejscowionym bilbordom. Oznacza to, że reklama mobilna wykorzystująca przyczepy reklamowe jest zdecydowanie bardziej wydajna kiedy chodzi o stosunek ponoszonych nakładów do uzyskiwanych efektów. Najlepiej sprawdzać mają w tego typu reklamie konwoje trzech aut lub graficzna reklama zewnętrzna przygotowana tak by mogła być podzielona pomiędzy kolejnymi powierzchniami na samochodach, budząc tym samym jeszcze większe zainteresowanie. Niezależnie od subiektywnych odczuć, zapamiętanie przez odbiorcę wystosowanego przez nas przekazu to już ponad połowa sukcesu.
Każda forma zwiększenia skuteczności wizualnego oddziaływania reklamy zwielokrotnia jej efektywność. Dlatego oprócz ruchu obiektu, który w naturalny sposób przyciąga uwagę i powodując pobudzenie zainteresowania u każdego potencjalnego odbiorcy wzbogaca się tę formę dźwiękiem. Większość przyczep reklamowych wyposażonych jest w „wydajne systemy reklamy akustycznej” (to całkiem przyjemny eufemizm którym jej twórcy określają głośniki) i mogą emitować nagrane komunikaty lub treści promocyjne. Co ciekawe coraz więcej wspomnianych „systemów akustycznych” jest obecnie dla lepszego efektu ukrywane by swoją ekspozycją nie budziły wśród odbiorców nieprzyjemnych propagandowych skojarzeń chociażby z orwellowskimi obrazkami albo agitacją charakterystyczną choćby dla czerwonoarmistów.Mobile reklamowe jako nośniki mogą służyć również eksponowaniu form innych niż bilbordy jak chociażby, banery, neony i cała masa form mieszanych jak platformy, modele czy inne obiekty przestrzenne. Wszystko zależy od inwencji osoby lub firmy zlecających taką reklamę choć współcześnie większość twórców reklamy mobilnej oprócz samej jej realizacji oferuje klientom także usługę ich zaprojektowania i wykonania.

Reklama mobilna posiada jeszcze inne pożądane z punktu widzenia reklamodawcy cechy. Główna z nich to wysoka szybkość realizacji i zwiększona odporność na działania wandali czy oponentów. Jeżdżąca przyczepa reklamowa pozostaje pod opieką czy też dozorem realizatora, jest obiektem trudnym do zniszczenia czy uszkodzenia co bywa ważne przy kampaniach społecznych lub politycznych gdzie chętnych do niszczenia na pewno by nie zabrakło. Czasami nawet trudno jest im się dziwić.

Brak komentarzy: