niedziela, 25 maja 2014

marketing interaktywny, SEO

Marketing w wyszukiwarkach jest bezapelacyjnie jedną z najpopularniejszych gałęzi marketingu, w skrócie SEM (z angielskiego Search Engine Marketing). SEM obejmuje ogół działań promocyjnych, czyli jest formą dotarcia do klienta przy pomocy mediów interaktywnych, tzn. telefonu i internetu. Działania te mają na celu uzyskanie jak najlepszych pozycji serwisu  (zarówno naturalnych, jak i płatnych) w wynikach wyszukiwania, na wybrane słowa / frazy kluczowe wpisywane przez użytkowników w zapytaniu do wyszukiwarki.
Źródło: wikipedia.pl

W Polsce najczęściej wykorzystuje się dwa narządza SEM, a mianowicie SEO (pozycjonowanie) oraz PPC (reklamy linków sponsorowanych).


SEO – Search Engine Optimization, to proces poprawiający ilość i jakoś ruchu przychodzącego do pozycjonowanej witryny z wyników organicznych wyszukiwarek. SEO jest procesem długofalowym
Angielskia definicja SEO (wikipedia):
  • seo to proces, a nie jednorazowa akcja
  • seo koncentruje się nie tylko na ilości ruchu, ale także jego jakości
  • seo to także różne wyszukiwarki: wyszukiwarki obrazków, lokalne czy wertykalne

PPC – Pay Per Click (płać z kliknięcie) — to model opłat za reklamę w wyszukiwarkach i sieciach reklamowych. Ponieważ model został spopularyzowany przez wyszukiwarki, przyjęło się poprzez PPC określać reklamę płatną w wyszukiwarkach, czyli tzw. wyniki płatne.

Największymi zaletami takiego marketingu są: niskie koszty takiego promowania marki, szybka realizacja kampanii reklamowej oraz precyzyjne dotarcie do tzw. targetu (czyli społecznych szczególnie zainteresowanych danym produktem).

Wzrost popularności SEM w Polsce argumentuje się m.in. poniższymi argumentami:
  • rosnąca świadomość firm na skuteczność promocji za pomocą SEM wiązać się będzie z większymi wydatkami
  • według danych lutowego Megapanelu Google jest na pierwszym miejscu pod względem ilości użytkowników w Polsce — to pierwszy miesiąc, w którym Onet spadł na drugą pozycje. Przekroczona została pewna symboliczna granica.
  • w USA 40% wydatków na marketing internetowy przeznaczanych jest na SEM. Polska nie może pozostawać w tyle
  • około 5% wydatków na reklamę, czyli 12,5 mld USD trafiło w 2005 roku do internetu. Ten udział będzie zdecydowanie rósł, będzie to też dotyczyć polskiego rynku.
  • Rozwój reklamy lokalnej i wyszukiwarek lokalnych może mieć duże znaczenie w przejęciu budżetów
  • Wydatki firm północno-amerykańskich na marketing internetowy w wyszukiwarkach zostały w 2005 roku oszacowane na 5,75 miliarda dolarów, ze czego aż 83% to reklama w płatnych wynikach —płatna reklama w wyszukiwarkach zdecydowanie dominuje.
  • Goolge w swoim I kwartale obrachunkowym 2006 roku miało 2,25 mld USD przychodu i wypracowało ponad 592 mln USD zysku netto. Przychody Google w minionym kwartale były o blisko 80% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wyłączając prowizje płacone partnerom bezpośrednie wpływy Google wyniosły 1,53 mln USD.Brak komentarzy: