piątek, 23 maja 2014

Hasło reklamowe - klucz do sukcesu


Zawsze z hasłami reklamowymi jest tak, że jedne potrafią głęboko zapaść w pamięć, inne znowu są zupełnie zapominane i odrzucane przez umysł. Trzeba zastanowić się, dlaczego tak się dzieje. Myślę, że bardzo dużą rolę odgrywają w nich środki stylistyczne, które odpowiednio dobrane, połączone i inteligentnie wykorzystane potrafią w skuteczny sposób zapewnić hasłu długotrwałe „życie” w umysłach konsumentów.


Tak naprawdę nikt nie zna idealnego przepisu jak tych środków użyć najlepiej, aby hasło zawsze stało się sukcesem. Pewnie wielu za tą wiedzę dałoby miliony. To właśnie hasła reklamowe są jednym z elementów, które są najbardziej zapamiętywane w jakichkolwiek kampaniach reklamowych. W tych kilku słowach, twórcy wizerunków rozmaitych firm, zamykają całą esencję swego przekazu. Jeśli chodzi o firmy hasła reklamowe często mówią o jej działalności, misji oraz rynkowej propozycji. Natomiast jeśli mowa jest o hasłach reklamowych konkretnych produktów, to starają się one informować o tym, jak danego produktu używać lub eksponują najlepsze jego cechy.
W potencjalnych hasłach reklamowych ważne jest każde słowo, a także jego odpowiednia odmiana. Dobre i chwytliwe hasła wymagają pieniędzy włożonych w ich promocję, powtarzanie, a także jego odpowiednie ulokowanie.
Środki stylistyczne używane w hasłach reklamowych to tylko jedna z warstw językowych, które odpowiednio użyte są gwarancją skutecznej reklamy. Stylistyka to jednak warstwa prawie najważniejsza. To ona wpływa na umysł konsumenta.
Środków stylistycznych jest mnóstwo. Wszystkie one wpływają na jakość hasła reklamowego. Postaram się przybliżyć kilka z nich, które decydują o efektywności hasła. Pierwszym przykładem jest rym. Każdy doskonale wie, na czym on polega. W momencie, kiedy hasło reklamowe ułożone jest w rymowankę, zdecydowanie łatwiej zapada w pamięć potencjalnemu konsumentowi. Środek ten zdecydowanie bardziej sprawdza się w reklamach, które kierowane są do młodszych grup odbiorczych. Rym nie wymaga od odbiorcy specjalnego wysiłku i bardzo często jest dobrym rozwiązaniem stosowanym przez twórców reklam. Jako przykład można podać hasło suplementu Artresan, które brzmi: „Codziennie od rana wspomaga kolana”.
Kolejnym przykładem, który ma ogromne znaczenie w hasłach reklamowych jest aliteracja. Jest to środek, który polega na powtarzaniu jednej lub kilku głosek na początku kolejnych lub akcentowanych wyrazów. Idealnym przykładem jest hasło marki Orange: „Przyszłość jest jasna. Przyszłość to Orange.” Stwarza ono wrażenie rymu, ponieważ każdy z członów zaczyna się od tego samego wyrazu. Bardzo podobne wrażenie aliteracja wywołuje w hasłach, w których wszystkie wyrazy zaczynają się od tej samej litery. Środek ten o wiele bardziej angażuje umysł odbiorcy niż zdanie, które jest go pozbawione. Metafora jest również jednym z ważnych środków stylistycznym odbijającym swe piętno na skuteczności hasła reklamowego. Jest to inaczej nadanie dosłownie innej nazwy potencjalnemu obiektowi czy rzeczy. Dzięki swym zabiegom w znaczny sposób porusza wyobraźnię konsumenta oraz „importuje bowiem wraz z nową nazwą cechy i charakterystyki z innego kontekstu”. Idealnie ten przykład widać w haśle batona Lion: „Nie drażnij lwa”. W momencie kiedy baton zostaje nazwany lwem nabiera odwagi i drapieżności, a przecież to dalej zwykły produkt spożywczy.
Ostatnim przykładem jest wieloznaczność. Jest to słowo lub zdanie, któremu nadajemy wiele znaczeń. Dzięki niej odbiorca musi poświęcić hasłu czas, by odkryć jego głębię i przekaz. Dzięki temu hasło jest w większym stopniu zapamiętywane. Jednym z najbardziej znanych haseł reklamowych, w których użyto ten środek stylistyczny jest:Pij mleko. Będziesz wielki”. Słowo „wielki” jest tutaj rozumowane dwojako. Oznacza wzrost, a także prestiż społeczny. Oczywiście to tylko parę przykładów środków stylistycznych, które mają znaczenie w haśle reklamowym. Wniosek jest jeden: im więcej ich używa hasło tym lepiej rokuje. Mimo tego, iż hasło ma swoje ograniczenia i niemożliwe jest użycie wszystkich tych środków, to zdarzają się takie, które idealnie przedstawiają jak wyszukanym narzędziem wpływu potrafi być odpowiednie hasło reklamowe.


Brak komentarzy: