Prywatność

I. Informacje ogólne.

1. Wszelkie prawa autorskie, osobiste i majątkowe do jakiegokolwiek elementu bloga http://blokreklamowy.blogspot.com/ ("Witryny WWW") są prawnie chronione i nie są danymi ogólnie dostępnymi.

2. Każdy użytkownik Witryny WWW jest odpowiedzialny za przestrzeganie prawa autorskiego.

3. Kopiowanie Witryny WWW jest dozwolone, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w trakcie jej przeglądania, z tym zastrzeżeniem, iż może być ona kopiowana jedynie dla osobistego użytku, w ilości, jaka wynika z celu uzasadnionego tym osobistym użytkiem. Każde inne wykorzystanie niniejszej strony jest ściśle zabronione.

4. Korzystanie z Witryny WWW jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do niniejszych warunków korzystania z Witryny WWW. Jeśli Państwo nie zgadzają się z tymi zasadami, prosimy nie korzystać z naszej Witryny WWW.

II. Ochrona prywatności.

5. Uznajemy i szanujemy podstawowe prawo każdego człowieka do prywatności. Wszystkie gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie do naszych celów wewnętrznych.

6. Przekazywanie wszelkich danych osobowych za pośrednictwem Witryny WWW jest dobrowolne.

7. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania. Wprowadzone dane osobowe można w każdej chwili usunąć, zaktualizować lub sprostować.

8. Udostępniamy zgromadzone dane osobowe jedynie w przypadkach przewidzianych w polskim prawie.

9. Osoby niepełnoletnie powinny zapoznać swoich prawnych opiekunów z naszą polityką ochrony prywatności zanim prześlą do nas jakiekolwiek informacje.

III. Korespondencja elektroniczna.

10. Każdy użytkownik Witryny WWW ma prawo w każdej chwili wyrejestrować się z naszej listy kontaktów. Po wyrejestrowaniu wszystkie dane osobowe są niezwłocznie usuwane z bazy danych.

11. Użytkownik Witryny WWW przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być obciążone ingerencją osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.

IV. Adresy IP.

12. Każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, tak zwany adres IP.

13. Redagowane statystyki mają ogólny charakter i nie zawierają cech indywidualizujących użytkowników.

14. Statystyki nie zawierają danych osobowych klientów, a jedynie charakterystyczne cechy używanych hostów (komputerów): adres IP, system operacyjny, przeglądarka, data i godzina odwiedzin strony.

15. Serwery sieciowe i routery, czyli komputery, które obsługują ruch w sieci, automatycznie identyfikują komputer użytkownika poprzez adres IP.

16. Jeśli użytkownik łączy się z Internetem przez modem (tzw. łącze komutowane) otrzymuje od swojego dostawcy internetowego (ISP - Internet Service Provider) tzw. dynamiczny adres IP. Ten adres dotyczy komputera użytkownika. Przy każdym połączeniu jest on inny.

17. ISP - zgodnie z polskim prawem - ma obowiązek udostępnić organom ścigania dane osobowe, jeśli złamano prawo lub istnieje takie podejrzenie.

V. Pliki "cookie".

18. Witryna WWW wysyła pliki "cookie".

19. Plik "cookie" to informacja wysyłana do komputera użytkownika z serwera, na którym znajduje się strona WWW, z którą się połączył. Ta informacja jest przechowywana na twardym dysku komputera użytkownika i wykorzystywana przez przeglądarkę i odwiedzany serwer. Dzięki temu można łatwo "rozpoznać" komputer użytkownika przy ponownym połączeniu i monitorować aktywność użytkownika komputera w sieci WWW.

20. Plik "cookie" nie przechowuje żadnych danych osobowych ani adresowych użytkownika.

21. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików "cookie" lub sygnalizowania, że plik "cookie" został przesłany.

VI. Odsyłacze (linki).

22. Odsyłacze (linki) do serwisów internetowych osób trzecich, znajdujące się na Witrynie WWW są wynikiem naszego działania w dobrej wierze i opartego na niej przekonania, iż zawartość tych serwisów pozostaje w związku z naszą Witryną WWW. Nie oznacza to, iż dokonaliśmy pełnego i wszechstronnego przeglądu, oceny lub akceptacji serwisu internetowego osoby trzeciej, do której odsyła, lub jej zawartości.

23. Zastrzegamy, iż w niektórych przypadkach odsyłacze (linki) mogą powodować połączenie nawet ze stronami osób trzecich, zawierających poglądy i opinie sprzeczne z tymi, które zawiera Witryna WWW.

24. Nie odpowiadamy za zawartość innych serwisów internetowych, a w szczególności tych serwisów, które umożliwiły dostęp do naszej Witryny WWW, jak i tych, do których użytkownicy mogą uzyskać dostęp dzięki naszej Witrynie WWW. Nie ponosimy również odpowiedzialności za treść i funkcjonowanie żadnego zewnętrznego serwisu internetowego jak również za odsyłacze (linki), które zawarte są w tych serwisach internetowych.

25. Odsyłacze (linki) umieszczone na Witrynie WWW mogą łączyć z serwisami internetowymi, które mogą wysyłać "cookies" i/lub prosić o inne dane osobowe. Ich polityka prywatności nie musi pokrywać się z naszą polityką prywatności. Dlatego nie możemy brać odpowiedzialności za polityki prywatności innych serwisów internetowych.

VII. Wirusy.

26. W związku z uwarunkowaniami technicznymi funkcjonowania systemów elektronicznych jest niemożliwe całkowite wyeliminowanie ryzyka ingerencji osób trzecich, w tym także narażenia systemu informatycznego użytkownika Witryny WWW na szkodliwe działanie wirusów komputerowych.

27. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub niemożności użycia Witryny WWW lub jakichkolwiek stron spoza Witryny WWW, do których zamieszczone są odsyłacze na Witrynie WWW.

VIII. Reklama.

28. Na Witrynie WWW nie są wyświetlane żadne reklamy.

IX. Zmiana polityki ochrony prywatności.

29. Światowa sieć WWW jest medium ciągłej ewolucji. Zastrzegamy sobie prawo zmiany danych i informacji w dowolnym terminie, w tym naszej polityki ochrony prywatności, bez uprzedniego powiadomienia indywidualnie dotychczasowych użytkowników Witryny WWW. Dlatego prosimy o odwiedzanie tej podstrony od czasu do czasu.