wtorek, 26 maja 2015

Etapy tworzenia reklamy

Najważniejsze przed podjęciem decyzji technicznych dotyczących reklamy powinno być odpowiedzenie na pytanie: „Jakie miejsce zajmie reklama w ogólnej strategii promocji danego przedsiębiorstwa?” Określenie miejsca reklamy wśród elementów strategii promocyjnej firmy ma zasadniczy wpływ na podział budżetu promocyjnego. Kolejnym etapem jest ustalenie celów reklamy i jej adresatów. To odbiorcy decydują o wyborze odpowiedniego medium. Decyzje w zakresie doboru grupy docelowej związane są ze strategią segmentacji prowadzoną przez przedsiębiorstwo. Od tych decyzji ściśle uzależniony jest także budżet reklamowy oraz dobór treści reklamy. Treści i przede wszystkim media wpływają z kolei na wybór odpowiedniej formy przekazu reklamowego. Wielkość budżetu limituje często wykorzystanie mediów reklamowych. Następnym etapem jest koordynacja działań reklamowych w ramach kampanii. Kolejnym i ostatnim – etap badań skuteczności i efektywności reklamy. Wyniki tego stadium mają wpływ na dalsze decyzje, dotyczące etapów tworzenia innych reklam.

Powyższe etapy można przedstawić w formie tzw. 6M reklamowych:
1M (MISSION) – wybór celów reklamy
2M (MARKET) – określenie adresatów reklamy
3M (MONEY) – ustalenie budżetu reklamy
4M (MESSAGE) – dobór treści reklamowych
5M (MEDIA) – wybór mediów reklamowych

6M (MEASUREMENT) – badanie skuteczności reklamy

Niestety, często utożsamia się promocję jedynie z reklamą, nie pozostawiając miejsca dla innych jej elementów. Skuteczniejsze jest jednak kompleksowe promowanie firmy i jej oferty, tym bardziej, że szereg pozareklamowych działań promocyjnych, a szczególnie public relations, przedsiębiorstwa stosują na co dzień, nie kojarząc ich w jakikolwiek sposób z promocją. Wynika z tego brak spójności działania i jednolitej koncepcji tworzenia wyobrażenia o firmie i jej produktach.

Brak komentarzy: