wtorek, 26 maja 2015

Elementy ogłoszeń prasowych

Nawet najciekawszy tekst reklamowy pozostanie niezauważony, jeżeli ogłoszenie nie będzie właściwie skonstruowane. Inne mamy możliwości oddziaływania na czytelnika, jeżeli dysponujemy większą powierzchnią reklamową, a inne, jeśli zamieszczamy jedynie ogłoszenie drobne. Nie oznacza to jednak, iż w tym drugim przypadku nie należy zwracać uwagi na układ ogłoszenia, chociaż w dużym stopniu jego kształt uzależniony jest od ingerencji redakcji.

Elementy ogłoszenia reklamowego mogą być następujące:
1. Część wizualna – ilustracja (A)
2. Nagłówek (I)
3. Korpus – tekst, w tym wezwanie do działania (D)
4. Nazwa firmy, adres, znak firmowy (A)

Odnosząc poszczególne elementy do formuły AIDA (Attention, Interest, Desire, Action), można stwierdzić, że celem części ilustracyjnej jest przyciągnięcie wzroku czytelnika. Jest to również rolą nagłówka, który powinien jednak przede wszystkim zainteresować, skłonić do dalszego czytania. Wspomaga go w tym tak zwany lid, czyli pierwszy akapit tekstu. Tekst zasadniczy oferuje określoną korzyść i wywołuje chęć skorzystania z oferty. Informację umożliwiającą działanie w tym zakresie odbiorca reklamy znajdzie w jej końcowej części w postaci nazwy marki, znaku firmowego, ewentualnie adresu. Jako wzmocnienie może pojawić się tu slogan.

Brak komentarzy: