niedziela, 25 maja 2014

Analiza SWOTAnaliza SWOT to oceny mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń w działalności gospodarczej. Analiza SWOT w branży reklamowej rozwiązałaby te cztery kryteria, i zapewniła zarządzanie agencjami reklamowymi i lepszego zrozumienia swojej branży, zarówno w odniesieniu do braków i obszarów doskonałości. Chociaż analiza SWOT może być oddana do branży reklamowej jako całości, to może być również zlecona do oceny przez jedną agencję reklamową, jedną kampanię marketingową, a nawet linię reklam w kampanii.
                                                      
Mocne strony

Składnik mocnej analizy powinien identyfikować; branżę reklamową i jej wewnętrzne atuty, gdzie przemysł góruje w porównaniu do innych branż. Na przykład, w tej sekcji mogą wymienić niską rotację pracowników, wysokie morale pracowników, niskie obciążenie, wysokie marże, wiele strumieni dochodów, produktu i dywersyfikacji usług i trwałego modelu biznesowego.

Słabe strony

Komponent należy zidentyfikować, słabości branży reklamy; wewnętrzne słabości, takie jak zasoby fizyczne i ludzkie i jak je zmaksymalizować i ulepszyć. Na przykład, może to być mała satysfakcja klienta, wysokie koszty produkcji czy niski zwrot z inwestycji. Przykłady te mogą nie mieć zastosowania do wszystkich agencji reklamowych, ale dla analizy SWOT te przykłady byłyby uogólnieniem przemysłu.

Możliwości

Składnik możliwości, który mówi o tym jak powinien zmienić się przemysł może wzrosnąć. Pozycje wymienione są zwykłymi czynniki środowiskowymi, które mogą zostać wykorzystane przez wcześniej wymienione atuty. Na przykład, możliwości mogą obejmować rosnące budżety marketingowe, duże bazy klientów, gospodarki, coraz większą liczbę mediów, niższe stawki reklamowe lub nowe media reklamowe. Ważne jest, aby pamiętać, że te przykłady są wymienione jako możliwości, ale niektóre z nich mogą być również wymienione jako zagrożenia, w zależności od okoliczności każdej indywidualnej agencji.

Zagrożenia

Zagrożenia wymienione w analizie SWOT, należy wymienić jako elementy zewnętrzne branży reklamowej, gdzie przemysł mógłby potencjalnie doznać uszczerbku. Funkcje opisane poniżej powinny być obszarem w branży, w której siły zewnętrzne mogłyby zaszkodzić aktualnemu wzrostu lub nawet zaszkodzić statusowi quo. Na przykład, wymienione zagrożenia mogą zawierać mniej zapotrzebowania na usługi marketingowe, wyższe koszty opieki zdrowotnej lub zmiany przepisów podatkowych

                                                                                        źródło: www. treco.pl


Analiza SWOT służy przede wszystkim do oceny aktualnej pozycji Twojej firmy w celu ustalenia strategii zarządzania na przyszłość. Należy również spojrzeć na to, jak można to zrobić, patrząc uważnie na swoje słabości i zagrożenia, które zostały zidentyfikowane. Może być stosowana do dalszego analizowania firmy ( w zależności od jego wielkości ) na poziomie globalnym, lokalnym, krajowym itp . Odbywa się to poprzez dzielenie się mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń z firmy do odpowiedniej kategorii. Nie można podkreślić, że analiza została przeprowadzona rzetelnie i dokładnie. Analiza SWOT może wpłynąć na możliwości biznesu. Mogą one być traktowane jako cele do osiągnięcia i wykorzystywane w przyszłości.

Brak komentarzy: