niedziela, 25 maja 2014

Brief

Idąc do agencji reklamowej nie tylko korzystamy z jej usług, ale każdy klient musi także zrobić coś dla niej. Agencja reklamowa bez przygotowanych wcześniej przez klienta wiadomości na temat swojej marki, produktu czy firmy, nie przygotuje dobrej strategii. Mianowicie mowa o tak zwanym Briefie. Jest to dokument dostarczający informacji na temat oczekiwań związanych z kampanią reklamową, więc obie strony wiedzą czego się od nich oczekuje . Klient rozumie jakie usługi są​włączone, ma informacje o terminie, a firma reklamowa wie, ile pieniędzy otrzyma na kampanię i co będzie trzeba zrobić w celu realizacji umowy. Staje się to ważnym elementem klienta, jako punktu odniesienia dla obu stron, aby rozwijać kampanię reklamową. Zawiera w sobie spis danych, które są niezbędne do stworzenia i określenia potrzeb klienta, obrania dobrego planu działania i zaproponowania konkretnych już kroków do kampanii reklamowej. Warto żeby był przygotowany starannie i dokładnie opisywał potrzeby.

                                                                                           źródło: www.nipo.pl

Dobrze napisany brief prowadzi w skrócie do twórczych i kreatywnych reklam, dlatego już na samym początku trzeba być pewnym czego się chce i dokąd chce się iść, a wtedy współpraca będzie z obopólną korzyścią. Określa, jaki rodzaj reklamy jest przygotowywany, jaka seria spotów radiowych, reklamy prasowych, telewizyjnych itp. Opisuje cele reklamy i grupę docelową, aby stworzyć jak najbardziej skuteczną kampanię. Podstawowym zadaniem briefu jest zawsze cel reklamy, jak również profil grupy docelowej, do której reklama jest skierowana. Jej celem jest rozpoznanie reakcji odbiorców, ich odczucia, zachowanie i ewentualne zmiany.
Może również obejmować badania reakcji i inne środki, aby zobaczyć, jak społeczeństwo reaguje na reklamy i czy spełnia oczekiwania.

Może zawierać ograniczenia kampanii, co do jej wyglądu czy zasięgu. Powinien omówić ogólny wizerunek firmy i jakiego rodzaju komunikat firma chce wystawać z reklamą. Może to zapobiec sytuacjom, w których firmy reklamowe nie rozumieją swoich klientów i tworzą reklamy niezgodne z ich wizją.

Omawiane są także koszty, między innymi informacje o tym, ile pieniędzy jest przeznaczonych na kampanię. Firmy reklamowe zazwyczaj wymagają depozytu do podjęcia pracy i mogą otrzymać pozostałą część po zakończonym projekcie, lub w różnych punktach w trakcie realizacji planu rozwoju, w zależności od złożoności reklamy.

Dokument ten może również omawiać gdzie zostaną umieszczone reklamy i jak firma reklamowa zabezpieczy powierzchnię reklamową w odpowiednich miejscach. Może też uwzględnić alternatywne miejsca w przypadku, gdy umieszczenie nie jest możliwe, w przypadku gdy miejsce pierwszego wyboru nie jest możliwe do zrealizowania. Brief może zawierać również informacje kontaktowe dla głównych graczy po obu stronach, wówczas każdy wie, z kim się skontaktować w ciągu rozwoju kampanii, i jak rozwiązać różne problemy, które mogą się pojawić na drodze tworzenia.

Istotne jest nie tylko spisanie wszystkich informacji, ale także ich twórcze przedstawienie, ponieważ jest to główny sposób w etapie pozycjonowania marki. Chodzi o zapewnienie, że ostateczna koncepcja jest zakorzeniona w myśleniu odbiorcy.


Brak komentarzy: