niedziela, 25 maja 2014

Od projektu do emisji - spot reklamowy od kuchni

Spot reklamowy trwa zazwyczaj 30 sekund. Stworzenie tak krótkiej reklamy trwa zdecydowanie dłużej. Ile ? Mam nadzieje, że ten post to określi.

Zawsze zaczyna się od pomysłu. Trzeba stworzyć scenariusz, podobnie jak w przypadku filmu. Reklama rządzi się tutaj takimi samymi prawami. Reakcja odbiorców powinna być pozytywna i wzbudzić dobre reakcje zachęcając do marki/produktu. Dlatego liczy się dobre przygotowanie.
Tworzenie spotu reklamowego można podzielić zasadniczo na 3 etapy.

Preprodukcja
Od tego etapu zależy całość reklamy, jej ostateczny kształt i efekt. Jest to zbieranie informacji, przygotowywanie dokumentów potrzebnych do produkcji reklamy. Najważniejsze elementy preprodukcyjne to:
  • harmonogram produkcji – plan pracy rozpisany na poszczególne dni. Z harmonogramu powinno jasno wynikać, jakie zdarzenie, kiedy będzie miało miejsce i kto za daną część odpowiada
  • call sheet – harmonogram godzinowy pracy na planie zdjęciowym. Poza informacjami, którą scenę, o której godzinie i gdzie realizujemy, powinien zawierać dokładną listę członków ekipy zdjęciowej z przypisanymi im funkcjami
  • shootingboard – czyli bardzo precyzyjny storyboard, zawierający rozrysowane wszystkie kolejne ujęcia z uwzględnieniem kąta patrzenia kamery i opisem jej ruchu

Dodatkowo w tym czasie trzeba zadbać o aktorów, statystów. Należy dobrać odpowiednie miejsca do poszczególnych zdjęć (plener, studio) oraz przygotować całe zaplecze techniczne odpowiedzialne za realizację. Przed kolejnym etapem produkcją (zdjęciami) zwoływane jest zebranie, na którym obecni powinni być wszyscy zaangażowani w spot reklamowy. Omawiane szczegółowo są wszystkie aspekty, a następnie akceptowane są wszystkie ustalenia. Przy bardziej skomplikowanych produkcjach zwoływanych może być nawet kilka takich spotkań. Agenda jest zawarta w specjalnie przygotowanym skrypcie (tzw. booklet), w którym znajdują się zdjęcia i opisy wszystkich omawianych elementów.

źródło: flaker.pl


Produkcja
Ten etap jest zdecydowanie najkrótszy, ale od niego zależy efekt końcowy. Produkcja to innymi słowy realizacja zdjęć potrzebnych do stworzenia spotu reklamowego. Każdy dzień zdjęciowy musi być bardzo precyzyjnie zaplanowany, niemal co do kwadransa. Praca powinna odbywać się zgodnie z planem ustalonym przez kierownika produkcji. Na planie towarzyszą bardzo duże emocje, dlatego obowiązują pewne zasady współpracy. Dlatego też komunikację z aktorami powinien prowadzić wyłącznie reżyser. W momencie, gdy klient uzna, że chciałby cokolwiek zmienić w grze aktorów, to powinien to omówić najpierw z agencją, a potem wspólnie skonsultować z reżyserem, nigdy zaś bezpośrednio z aktorami. Te 30 sekund na ekranie to najczęściej 1 – 2 dni zdjęć na planie.

źródło: youtube.com
Film przedstawia realizację zdjęć. Jest to kolejny etap czyli produkcja.

Postprodukcja
Postprodukcja to wszystkie czynności, którym poddaje się zarejestrowany materiał, aby uzyskać efekt końcowy czyli spot gotowy do emisji. Ten etap składa się z następujących części:
  • Obróbka negatywu i transfer.

Jeżeli zdjęcia były realizowane na kamerze zapisującej na taśmie filmowej to konieczne jest wywołanie filmu. Jest to proces zbliżony do wywoływania zdjęć z kliszy. Następnie materiał jest skanowany i przetwarzany do postaci pliku. W przypadku kamery cyfrowej pliki przesyła się do komputera.
  • Montaż

Reżyser wraz z montażystą wybierają najlepsze ujęcia i dokonywany jest montaż wraz ze ścieżką dźwiękową. Często ze względu dużej ilości zdjęć powstaje kilka wersji spotu, z pośród, których klient wybiera jedną wersję. Kolejnym etapem jest kolorkorekcja czyli retusz graficzny oraz dodawanie dodatkowych elementów graficznych. Jest to końcowy etap montażu. Następnie klient ocenia efekt końcowy i akceptuje gotowy spot reklamowy.


Poniżej znajdują się filmy przedstawiające tworzenie spotów reklamowych.
źródło: youtube.com


źródło: youtube.com

Brak komentarzy: