sobota, 17 maja 2014

Etyka w reklamie cz.2

Jak powszechnie wiadomo reklama lubi kontrowersje, gdyż wówczas ściąga jeszcze większe skupienie odbiorców. W niektórych przypadkach jednak rażąco narusza zasady etyczne i prawne. Często zdarza się, że Komisja Etyki Reklamy nakłada na twórców reklamy kary za jej niepoprawną wymowę, która w myśl przyjętych zasad szkodzi konsumentom. 
Przykładami takich przekazów reklamowych są:
  • Reklama zewnętrzna ceneo.pl przedstawiająca siostrę zakonną -
Grupa Allegro Sp. z o.o.

 
Przekaz jaki płynie z tej reklamy narusza zasady odpowiedzialności społecznej i dobrych obyczajów. Nie dość, że wykorzystuje wizerunek osoby zakonnej, to powołuje się także na jej autorytet do promocji serwisu ceneo, a to może zostać w nieodpowiedni sposób odebrane przez odbiorców i obrażać ich uczucia religijne. Ponadto działania te, nie propagują etycznych wzorców do naśladowania i dobrych praktyk, a są wręcz ich przeciwieństwem.

  • Reklama telewizyjna przedstawiająca eksplodującą kulę ziemską i datę 21.12.2012 -
Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o.Reklama ta jednoznacznie odnosi się do końca świata, który miał nastąpić 21 grudnia 2012 roku, a zapowiadany był przez Majów. Wizerunek eksplodującej kuli ziemskiej dodatkowo potęguje poczucie strachu wśród widzów, do których reklama ta dociera. Przekaz ten narusza dobre obyczaje i nie bierze pod uwagę poczucia odpowiedzialności społecznej, wzbudzając dodatkowy niepokój i lęk. 


  • Reklama zewnętrzna zup PROFI opatrzona hasłem „Bo zupa była prawdziwa…”- Wielkopolska Wytwórnia Żywności PROFI sp. z o.o. S.K.A.


 Reklama ta narusza Kodeks Etyki Reklamy ponieważ nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i dobrych obyczajów. Do odbiorców dociera obraz kobiety, która otrzymuje od mężczyzny kwiat, a całość opatrzona jest hasłem „Bo zupa była prawdziwa...”. Przekaz ten kojarzyć się może z prowadzoną kampanią społeczną, pokazującą problem przemocy domowej, w której użyte zostało podobne hasło „Bo zupa była za słona”. Zwrot użyty w reklamie zup PROFI kojarzy się z kampanią dotyczącą ofiar przemocy domowej, która na trwałe wpisała się w świadomość społeczną i mimo upływu czasu nadal jest aktualna. Użycie w celach komercyjnych podobnego zwrotu bagatelizuje zjawisko tego problemu, który jest ważny ze względów społecznych i wciąż aktualny.  


  • Reklama telewizyjna ciasteczek o nazwie Lubisie -
    Kraft Foods Polska S.A
Reklama w celach komercyjnych wykorzystuje brak wiedzy i doświadczenia widzów, którzy zostali wprowadzeni w błąd. Przekaz informuje widza, że ciasto o nazwie Lubisie może stanowić pełnowartościowy posiłek, a jak wiadomo spożywanie słodyczy-jako głównych posiłków, w trosce o prawidłowy rozwój dziecka nie jest wskazane. W reklamie przekaz powinien zostać sformułowany tak, by informował o tym, ze ciastko może być jedynie elementem dobrze zbilansowanej diety. 


  • Reklama zewnętrzna napoju energetycznego Black przedstawiająca kobietę w skąpej bieliźnie leżącą na łóżku - FoodCare Sp. z o.o.

 Przekaz jaki płynie z tej reklamy, jednoznacznie sugeruje uprzedmiotowienie kobiet, a tym samym narusza dobre obyczaje i dyskryminuje kobiety poprzez ich instrumentalne traktowanie. Wyeksponowanie w przekazie reklamowym skąpo ubranej kobiety, wraz z hasłem „SPRAWDŹ JAK DZIAŁA” lub „BĄDŹ GRZESZNY” narusza normy moralne, nie wspominając o fakcie, że sprowadza  kobiety do roli przedmiotu, który ma być wabikiem na klientów. Umieszczenie tej reklamy w miejscach ogólnie dostępnych, budzi niepokój ponieważ przekaz dociera także do dzieci. Jest ona niezgodna z zasadami odpowiedzialności społecznej.  

  Jak widać istnieje wiele reklam,które naruszają normy prawne i etyczne. Nie ma znaczenia dla jakiego producenta reklama została stworzona. Czasem źle sformułowany przekaz, może wprowadzić w błąd odbiorców, mimo że główne założenie spotu reklamowego było zupełnie inne. Tworząc jakąkolwiek kampanie reklamową, czy inną formę promocji należy mieć na względzie, czy nie będzie ona miała negatywnego wpływu na społeczeństwo i czy nie obrazi uczuć i sfery duchowej odbiorców do jakich dotrze.  
Brak komentarzy: