wtorek, 24 maja 2011

Stereotypowy wizerunek Araba – terrorysty przy konstruowaniu spotów reklamowych, cz. II

Głębsze rozważania na temat stereotypowego wizerunku terrorysty, który jest wykorzystywany w reklamach, warto zacząć od wyjaśnienia dwóch terminów, mającej dla omawianego wątku znaczenie kluczowe: „terroryzm” oraz „reklama”.

Spośród polskich politologów Bartosz Bolechów definiuje to zjawisko następująco: Terroryzm jest formą przemocy politycznej, polegającej na stosowaniu morderstw lub zniszczenia (albo zagrożeniem stosowania takich środków) w celu wywołania szoku i ekstremalnego zastraszenia jednostek, grup, społeczeństw lub rządów, czego efektem mają być wymuszenia pożądanych ustępstw politycznych, sprowokowanie nieprzemyślanych działań lub/i zademonstrowanie/nagłośnienie politycznych przekonań[1].

Spróbujmy teraz wyjaśnić zjawisko „reklamy”; można ją zdefiniować jako każdą płatną formę nieosobistej prezentacji i promocji idei, dobra bądź usługi przez określonych sponsorów[2]. Reklama zawiera, ale także współtworzy uniwersum kulturowe. Należąc do strefy, dla której przenikanie międzykulturowe jest w wysokim stopniu charakterystyczne, jednocześnie czerpie wiele inspiracji z odwołań do kulturowych swoistości, zaś komunikat reklamowy jako wytwór i składnik kultury (…) podobnie jak dzieło sztuki, [korzysta – A. Kiereta] z licencji quasipoetyckiej – w reklamie, jak w poezji, stosować można niewłaściwe, a nawet odrzucane w innych sytuacjach zabiegi językowe, takie jak (…) stereotypy, elipsy, niejasności i dwuznaczności[3].


Źródło zdjęcia: http://www.billboardmedia.pl/tania-reklama-internetowa
 

Kolejnym ważnym w tym kontekście zagadnieniem, jest stereotyp; wg wikipedii jest to konstrukcja myślowa, zawierająca komponent poznawczy (zwykle uproszczony), emocjonalny i behawioralny (związany z zachowaniem), zawierająca pewne fałszywe przeświadczenie, dotyczące różnych zjawisk, w tym innych grup społecznych[4]. Może on być wynikiem, przejmowania poglądów innych osób, wzorców przekazywanych przez środowisko, czy społeczeństwo, lub też indywidualnych obserwacji - istotne jednak, aby przekonania te były zbiorowe. Dzięki takiemu upraszczaniu świat wydaje się bardziej zrozumiały, a ludzie mniej skomplikowani. Jedne z częściej spotykanych są stereotypy etniczne, odnoszące się swoją treścią do innych narodów lub mniejszości narodowych. Są one uproszczeniem charakterystycznych cech członków grupy etnicznej lub fałszywym twierdzeniem powtarzanym wiele razy i przyjętym przez wielu ludzi za ogólną prawdę. W efekcie swej karykaturalności i obraźliwości, mogą być jedną z przyczyn rodzenia się rasizmu. 


Źródło zdjęcia: http://euwatch.blox.pl/tagi_b/15352/stereotyp.html


Z omawianym tematem łączy się także zjawisko islamofobii, czyli dyskryminacja i uprzedzenia w stosunku do islamu i muzułmanów, a także anty – arabizm; nietolerancja w stosunku do ludów z krajów arabskich i ludzi pochodzenia arabskiego. 

Źródło zdjęcia: http://perspektywa.wordpress.com/2010/09/30/holandia-islamofobia-jest-glowna-forma-rasizmu/[1] B. Bolechów, Terroryzm w świecie podwubiegunowym, Toruń 2003, s. 25.
[2] B. Nierenberg, op. cit., s 73.
[3] Jerzy Bralczyk, Język na sprzedaż, Warszawa – Bydgoszcz 2000, s. 195.

Brak komentarzy: