czwartek, 26 maja 2011

REKLAMA SPOŁECZNA

To reklama mająca na celu wywołanie zmian społecznie pożądanych. W języku angielskim reklama społeczna
określana jest jako social ad oraz (częściej) jako public service advertising (PSA).
Istnieją kontrowersje co do ścisłego określenia zakresu zainteresowań reklamy społecznej. Przykładowo trudno określić, czy należy do niej reklama artystyczna. Która z jednej strony nie ma konkretnych celów, z 
drugiej może funkcjonować jako element animacji społeczno-kulturalnej, a ponadto jest formą promowania 
sztuki  jako takiej. Ostatecznie jednak zwykle zostaje ona uznana jako "społeczna".
Natomiast nie każda reklama niekomercyjna jest społeczną - absolutnie za takową nie można uznać reklamy 
politycznej.

REKLAMA SPOŁECZNA A MARKETING SPOŁECZNY
Często z reklamą społeczną utożsamia się również inne działania z obrębu marketingu społecznego. Choć z punktu widzenia ortodoksji pojęciowej jest to błędem, w praktyce owo rozszerzenie znaczenia określenia reklama społeczna przyjęło się w środowiskach z nią związanych. Stało się tak z dwóch przyczyn - po pierwsze wiele działań związanych z reklamą społeczną przenika się z innymi obszarami marketingu społecznego, po drugie określenie marketing w świadomości społecznej znacznie mocniej kojarzy się z komercją, niż słowo reklama - co wpływa na poziom akceptacji zjawiska.

OŚRODKI
W Polsce największą organizacją zajmującą się szeroko rozumianą reklamą społeczną jest Fundacja Komunikacji Społecznej  (dawna Fundacja Reklamy Społecznej). W Europie Zachodniej na większą skalę działają między innymi holenderska Srichting Ideele Reclame i brytyjskie Central Office of Information (przy czym to drugie jako powiązane z brytyjskim rządem zajmuje się nie tylko reklamą społeczną, ale również np. promocją euro. Z kolei w Stanach Zjednoczonych szczególną rolę w tym zakresie odgrywa Ad Council. 

PRZYKŁADOWE KAMPANIE SPOŁECZNE

Tolerancja - Muzyka przeciwko rasizmowi 
Kampania społeczna stworzona przez stowarzyszenie antyfaszystowskie "Nigdy Więcej", zainspirowana kampaniami w stylu Rock Against Racism. Polegała ona na umieszczaniu logo akcji na okładkach wydawanych płyt z rozmaitych nurtów muzycznych, wydawaniu płyt i organizowaniu koncertów.


Edukacja, kultura- Cała Polska czyta dzieciom 
Społeczna akcja reklamowa, rozpoczęta w czerwcu 2001 przez Fundację ABCXXI, mająca na celu rozpropagowanie czytelnictwa  wśród małych dzieci i ich rodziców i polegająca głównie na finansowaniu nadawania spotów reklamowych w mediach.



Zdrowie, bezpieczeństwo- Pij mleko będziesz wielki
„Pij mleko! Będziesz wielki” to najbardziej znana, rozpoznawalna i najdłużej trwająca polska kampania społeczna – co potwierdzają badania przeprowadzone przez Instytut MillwardBrown SMG/KRC. Jakie elementy składowe strategii kampanii pozwoliły osiągnąć taki sukces?
Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy prowadzące program Marketing dla Przyszłości działa w czterech najważniejszych obszarach: promocja zdrowia, przedsiębiorczość, edukacja w zakresie znajomości języków oraz ochrona środowiska. Kampania społeczna „Pij mleko! Będziesz wielki” wpisuje się w pierwszy z celów statutowych programu, a powstała w odpowiedzi  na ogromny społeczny problem, jakim jest osteoporoza oraz spadek spożycia mleka przez najmłodszych. W jego zdefiniowaniu pomógł Instytut Żywności i Żywienia.
Od początku trwania kampanii gwiazdy takie jak: Bogusław Linda, Kayah, Krzysztof Hołowczyc, Jagna Marczułajtis, animowani bohaterowie Shrek i Superman, czy najlepsi polscy siatkarze - Katarzyna Skowrońska – Dolata, Piotr Gruszka i Sebastian Świderski, przekonują najmłodszych, jak ważne i pożyteczne w ich rozwoju jest spożywanie mleka i produktów mlecznych.
Od 2003 roku kampania „Pij mleko! Będziesz wielki” trafia do Polaków poprzez różne kanały komunikacji, zarówno te tradycyjne jak – reklama telewizyjna, spoty radiowe, jak również przez reklamę typu out-of-home, czyli billboardy, wypełniające przestrzenie miejskie. Dodatkowo prowadzone są działania z zakresu public relations.
Tegoroczne badania Instytutu MillwardBrown SMG/KRC wykazały, że największa zauważalność kampanii „Pij mleko! Będziesz wielki” łączy się z telewizją – aż 98 %. Drugie miejsce zajmują równorzędnie reklama zewnętrzna, materiały w prasie oraz spoty radiowe. 


Źródło: Wikipedia, strony dotyczące Kampanii reklamowych np
http://www.nigdywiecej.org/index.php?option=com_content&task=view&id=28

Brak komentarzy: