środa, 25 maja 2011

Reklama w mediach. Czyli korzyści oraz wady wynikające z użycia różnych środków masowego przekazu cz.2

Czasopisma

Podstawową zaletą tego medium jest inny typ czytelnika niż w przypadku prasy codziennej. Charakteryzuje się on wyższym stopniem wykształcenia oraz wysokimi dochodami. W wielu wypadkach reklamy znajdujące się w czasopismach specjalistycznych są wycinane i kolekcjonowane oraz przedstawiane kadrze zarządzającej. Czytanie czasopism jest czynnością o wiele bardziej aktywną niż oglądanie telewizji. W przypadku pism hobbystycznych reklamy są o wiele bardziej uważnie przeglądane niż w przypadku prasy codziennej. Czasopisma często są również kolekcjonowane, a dzięki temu mogą być czytane nawet 5 miesięcy od daty ukazania się danego numeru. Czytelnicy czytają bądź przeglądają około 2/3 zawartości czasopisma, czytanie jednego tytułu prasowego zabiera średnio około 1,5 godziny. Dobra jakość zdjęć oraz większe możliwości kolorystyczne to jeden z ostatnich plusów czasopism.

Do minusów należy zaliczyć przede wszystkim wysoki koszt w przeliczeniu na koszt dotarcia do jednego odbiorcy. Reklama w czasopismach musi być podana z długim okresem wyprzedzenia co stanowi kolejną jej wadę. Ostatnią wadą tak jak w przypadku prasy codziennej są ubogie dane dotyczące czytelnictwa czasopism.

Radio

Najważniejsza zaletą radia jest przede wszystkim szybkość z jaką przekazuje informację. To właśnie dzięki radiu kierowcy dowiadują się o korkach na drodze, bieżących informacji. Daje to niezwykłą możliwość zbudowania kampanii reklamowej, opierając się na bieżących wydarzeniach – w telewizji bądź czasopismach jest to niemożliwe. Radio jest również uważane za „kompana” w podróży, gdyż umila nam czas spędzony w samochodzie dzięki audycjom rozrywkowym czy muzycznym. Sprawia to, że radio postrzegane jest jako medium przyjacielskie. Kolejną ważną zaletą jest fakt że sam dźwięk jest niezwykle silnym instrumentem sprzedażowym. Emisja reklamy radiowej jest stosunkowo tania, niskie koszty wyprodukowania produkcji reklamowych to kolejna zaleta. Koszt produkcji reklamy radiowej potrafi być nawet kilkaset razy niższy niż w przypadku reklamy telewizyjnej.

Podstawową wadą reklamy radiowej jest jej ulotność- tak samo jak w przypadku reklamy telewizyjnej, odbiorcy reklamy nie pozostawia czegoś namacalnego, materialnego. Radio stanowi „muzyczną tapetę” dlatego szanse na dotarcie do świadomości słuchacza są nie wielkie. Warto również zaznaczyć że odbiorcy są rozproszeni na wiele stacji radiowych, dlatego ciężko dotrzeć do większej liczby słuchaczy. Radio nie nadaje się do przekazywania skomplikowanych treści właśnie z powodu swojej ulotności i faktu iż stanowi dodatek w podróży.

Podsumowanie

Powyżej przedstawione media są najpopularniejszymi nośnikami przekazu reklamowego w Polsce. Jak wcześniej napisałem ok.50% reklamodawców zamieszcza reklamę swojego produktu w telewizji, stanowi to jasny obraz siły tego medium. Prasa oraz radio co prawda nie są tak silnymi nośnikami jak telewizja, jednak stanowią one doskonałe uzupełnienie reklamy telewizyjnej. Mam nadzieję że te pobieżne przedstawienie każdego z medium dało jasny obraz korzyści oraz wad wynikających z reklamowania się w poszczególnych mediach.

Brak komentarzy: