środa, 25 maja 2011

Reklama propagandowa nazistowskich Niemiec

Czy kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą? Chodzi o niemiecka propagandę z okresu II wojny światowej.Nie od dziś wiadomo że istotna rolę pełniła w niej reklama.

Jednym z sukcesów nazistów było umiejętne wykorzystywanie prasy, radia, filmu i reklamy. Cała kariera Hitlera była oparta na propagandzie bardzo starannie i drobiazgowo planowanej przez Josepha Goebbelsa. W sztuce przekazywania w prostych słowach nie tyle doktrynę narodowego socjalizmu, a hasła ułatwiające jej bezmyślną akceptacje-Goebbels był mistrzem.

Niemcy stosowali nagminnie dwa typy reklamy. Plakaty i ulotki. Oczywiście reklamę propagandową na co dzień można było usłyszeć w niemieckim radiu czy przeczytać w gazecie. Ale to właśnie plakaty i ulotki skierowane do społeczeństwa wzbudzały wiele kontrowersji.Hitler miał cały sztab ludzi (w tym plastyków i dekoratorów) zarówno do tworzenia ideologii jak i wprowadzania jej w życie. Znienawidzonych Żydów porównywano do bakterii chorobotwórczych używając, w celu poniżenia przeciwnika, takich określeń jak "sterylność", "zakażenie", "higiena", "zarazek" itd. Na plakatach umieszczano karykatury (szczególnie antysemickie) i chwytliwe slogany.
 


 Adolf Hitler stwierdził otwarcie w Mein Kampf iż propaganda jest środkiem i dlatego musi być oceniana z punktu widzenia celu. Celem propagandy wg.Geobbelsa było zdobycie mas. Podobnie jak Hitler był on zdania ze każdy środek temu służący jest słuszny. Dlatego też tak niezwykle kluczową rolę odgrywało stosowanie reklamy propagandowej wobec obywateli nie tylko Niemiec ale i mieszkańców okupowanych terenów.
 
Ulotki miały trafiać do świadomości odbiorców poprzez wykorzystanie bodźców wzrokowych i wizualnych. Wykorzystywały dwa zasadnicze elementy: grafikę oraz tekst. Do tworzenia plakatów wielokrotnie wykorzystywano profesjonalnych grafików. Po upowszechnieniu telewizji, ich znaczenie zmalało.W propagandzie stosowano technikę kija i marchewki. Wszystkie czynniki stosowane przez Ministerstwo Propagandy dla elementów systemu medialnego w Niemczech (głównie radia i prasy ogólnokrajowej) w efekcie spowodowały, że przez ponad 12 lat hitlerowcy manipulowali nastrojami, a przede wszystkim światopoglądem społeczeństwa niemieckiego. Władze PROMI (czyli Ministerstwo Oświecenia Narodowego i Propagandy Rzeszy), a w pewnym stopniu także i inne instytucje aspirujące do kształtowania propagandy, doceniły właściwości reklamy jako sugestywnego działania marketingowego o wielkiej sile oddziaływania, umożliwiającego przekaz aktualnych informacji oraz opinii i komentarzy na odległość. Dzięki zapewnieniu reklamie propagandowej takiej a nie innej silnej pozycji i stosowaniu różnych zabiegów socjotechnicznych ) narodowy socjalizm osiągnął wysoka skuteczność propagandy.
1.Irving David, „Goebbels: Mózg III Rzeszy“ 1998
2.Kołtunowski Piotr, „Strategia propagandy hitlerowskiej w Generalnym Gubernatorstwie na podstawie „Krakauer Zeitung“ 1939-1945“, studium historyczno-filozoficzne 1990
3Witkowski Igor, „Hitler-Stalin: Oblicza propagandy” 2001
4.Kołtunowski Piotr, Manipulacja argumentacyjna w propagandzie ministra propagandy III Rzeszy Josepha
Goebbelsa” 2002
5. www.wikipedia.pl

 

Brak komentarzy: