sobota, 2 kwietnia 2011

UWAGA! Socjotechnika!

cz. 2. Technika granfalonu

Jesteś ich częścią. Potrzeba przynależności do grupy jest niezależna od naszej woli. Jest wpisana w naturę człowieka. Nawet nie uświadamiamy sobie, jak dalece potrafimy usprawiedliwiać i racjonalizować postępowanie grupy, z którą czujemy się związani. Wierny członek grupy, tak jak wierny odbiorca produktu – będzie dla niego dużo lepszą reklamą niż wszystkie reklamy w mediach razem wzięte. Dlaczego? Bo przekonany o słuszności swojego postępowania będzie zachęcał do tego samego swoje otoczenie.

Technika granfalonu opiera się na ukazaniu grupy, która zachowuje się w określony sposób, kupuje określone produkty. Grupa ta musi być odbiorcy w jakiś sposób bliska. Na przykład ze względu na zainteresowanie piłką nożną. Fan piłki nożnej widząc zachowania innych kibiców uważa je za wyznacznik przynależności do tej grupy i zaczyna przejmować zachowania. Produkt używany przez tą grupę świadczy o pewnym prestiżu oraz przynależności. Niejako ją określa. Za przykład mogą tu posłużyć reklamy piwa, w których dominującym trendem jest powiązanie napoju z pewnym stylem życia. Jak czytamy na stronie marketing.org: jest przepustką, która otwiera drzwi do pewnej grupy ludzi.


Twój produkt podkreśli Twoją tożsamość. Według książki „Wiek propagandy” (Pratkanis i Alonson) „każda grupa jest powiązana z pewnym obrazem swego ja i stylem życia. Reklamy i produkty kieruje się więc na te rynki, które mogą przynieść zyski”. W reklamie nie ma przypadkowości. To, na jaki program w telewizji czekasz wiele mówi o tobie twórcom reklam. Wiedzą, jak uderzyć w woje potrzeby i oczekiwania.
Motywacja. Naukowcy uważają, że jednym z czynników, który czyni nas podatnymi na technikę granfalonu jest czynnik motywacyjny. Mamy z nim do czynienia, kiedy „nasze poczucie wartości staje się coraz silniej związane z danymi grupami”. Ten związek motywuje nas do brania grupy w obronę oraz przejmowania z dumą jej zwyczajów.

Obroń się sam. Technika granfalonu nie występuje jedynie w reklamach. Jest także skutecznym narzędziem propagandy. Nikt cię przed nią nie obroni. Możesz jednak zyskać większą świadomość. Przykładowymi metodami przeciwstawiania się technice granfalonu są:
- ostrożne przyglądanie się, czy ktoś nie próbuje cię przypisać do pewnej kategorii
- stawianie na kilka grup, nie zamykanie się w jednym środowisku, różnorodność
- myślenie o ludziach spoza twojej grupy w pozytywny sposób
- przyglądanie się temu, czy przekaz nie umniejsza innych grup, wywyższając tą, do której przynależysz

Brak komentarzy: