piątek, 8 kwietnia 2011

Event Marketing

Event Marketing jako nowa forma reklamy i promocji

źródło: www.bizneslublin.pl
Słowo "event"- chyba wszystkim znane, ma na rynku reklamy i PR coraz większe znaczenie. Dlaczego? Ponieważ jest to łatwy i niezwykle efektywny sposób, dzięki któremu można promować markę, usługę, czy produkt, a zarazem zdobywać realnych klientów. Kluczowym elementem w tej formie marketingu i reklamy jest bezpośredniość. Docieramy do potencjalnego konsumenta bezpośrednio. Jak? Wyznaczamy cele, zasięg i odbiorców, działając wewnątrz firmy,organizacji lub w jej środowisku zewnętrznym.


źródło : www.tane.li
Klasyfikacja ze względu na cele :

- wizerunkowe
- prosprzedażowe
- non-profit (charytatywne, ekologiczne, społeczne)
- jako pretekst do nagłośnienia produktu, którego reklama jest ograniczona
- partyzanckie (osiągnięcie maksimum rozgłosu przy minimalnych nakładach)źródło: www.marketingwerks.com
Klasyfikacja ze względu na zasięg:

- kameralne
- grupowe
- masowe
- globalne.
źródło : www.superevents.pl
Eventy wewnątrzfirmowe

Imprezy firmowe mają na celu przede wszystkim zdobycie zaufania pracowników, ich przychylności i lojalności wobec pracodawców. Zaliczamy do nich wszelkie konferencje, wyjazdy integracyjne, szkolenia, ale również bardziej rozrywkowe formy, jak pikniki dla pracowników i ich rodzin, wieczory hobbystyczne, czy bale jubileuszowe, karnawałowe, gale itp. Wieści o tak przyjaznej atmosferze w firmie i dobrym traktowaniu pracowników, roznoszą się bardzo szybko, trafiając do klientów, pracowników konkurencyjnych firm, bardzo korzystnie wpływając na wizerunek firmy na zewnątrz.


Eventy skierowane na zewnątrz

źródło: www.executivevisions.com
Zaliczamy do nich wszelkiego rodzaju akcje promocyjne, premiery produktów, degustacje i samplingi,wystawy, darmowe usługi medyczne, kosmetyczne, czy fryzjerskie, konkurencje i rywalizacje sportowe, bankiety, dni otwarte i tematyczne (np. Dni Endoskopowe), koncerty itp. Eventy są kierowane przede wszystkim do klientów, ale i do inwestorów, kontrahentów. Mają zdobywać ich sympatię oraz wpływać na opinie. Jest to wiodąca w dzisiejszych czasach forma komunikacji między firmą i jej środowiskiem wewnętrznym, jak i zewnętrznym.


Prognozy
Mimo, że branża ta, w Polsce jest jeszcze słabo rozwinięta i wiele musimy się jeszcze uczyć od naszych zachodnich sąsiadów, widoczne jest nią duże zainteresowanie. Wpływa na to rynek i rosnące wymagania konsumentów. Miejmy nadzieję na większą ilość publikacji na ten temat, które wpłynęłyby na profesjonalizację i uatrakcyjnienie usług w zakresie eventów.

Tekst opracowany na podstawie : http://www.mca.edu.pl/lectorium/Event-marketing.pdf

Brak komentarzy: