czwartek, 10 maja 2012

Reklama, sprytny manipulator


Istnieje wiele definicji reklamy. Jedną z nich jest rozpowszechnianie wiadomości o usługach i produktach w celu zwiększenia podaży. Inną jest przedstawienie potencjalnym nabywcom danego produktu. Tylko pytanie codzienna reklama powtarzana wiele razy jest nam tak potrzebna ?Reklama jest zwierciadłem, które pokazuje nam skrzywiony obraz rzeczywistości. Jest skonstruowana w taki sposób, by jej odbiorcy uwierzyli we wszystko, albo, chociaż w część pokazywanego świata. Musi się ona opierać na ogólnie przyjmowanym i akceptowanym przez społeczeństwo wzorze, normach i obyczajach, nie godzić w ludzkie uczucia.Chociaż reklamy są obecne w naszym życiu na każdym kroku, otaczają nas zewsząd, to ludzie niechętnie się do nich odnoszą. Wpływ reklamy na życie ludzkie jest bardzo silny, jednak większość odbiorców nie lubi momentów, w których ulubiony film, czy serial przerywany jest ogromną ilością spotów reklamowych. Odbiorcy przerwę w emisji filmu traktują jako czas, w którym przez chwilę mogą zająć się innymi czynnościami domowymi, nie zwracają uwagi na lecące w tle reklamy. Adresaci mimo wielu irytujących ich reklam chętniej przyglądają się tym, w których występuje osoba starsza. Budzi ona w nich większe zaufanie, a reklamowany produkt bardziej prawdziwy. Starszy mężczyzna, którego wizerunek przedstawiany jest w reklamie, kojarzy się adresatom z większym doświadczeniem przekonaniem o skuteczności reklamowanego produktu. Młody człowiek, który występuje w reklamie dla wielu odbiorców nie jest prawdziwy w tym co mówi, co robi. Szczególnie jeśli chodzi o reklamy lekarstw lub innych produktów skierowanych do osób starszych odbiorcy zwracają na to większą uwagę. Zwykły, szary człowiek, który występuje w reklamie budzi w odbiorcach większe zaufanie. Adresaci wyobrażają sobie, ze boryka się on z tymi samymi problemami, co oni, ma te same schorzenia i to, co reklamuje na pewno jest bardziej skuteczne, niż inny produkt, w którego reklamie wykorzystano wizerunek osoby młodej. 


Starość, która do niedawna kojarzona była z cierpieniem, bólem i samotnością, w dzisiejszych czasach stała się towarem, który sprawia, że reklamowane produkty są bliższe odbiorcom i cieszą się wśród nich większym powodzeniem i zaufaniem.


Brak komentarzy: