niedziela, 6 maja 2012

Product placement

„Product placement to sposób promocji polegający na umieszczeniu na zasadach komercyjnych w filmie, sztuce teatralnej, programie telewizyjnymczy też innym nośniku audiowizualnym lub drukowanym produktu lub sytuacji prezentującej określony wzór zachowań (najczęściej konsumenckich)”.
Prościej mówiąc product placement występuje w przypadku, gdy dany produkt występuje w filmie, serialu, audycji radiowej czy nawet książce po uiszczeniu zapłaty w określonej formie. Może to być zarówno udostępnienie rzeczy lub pomoc finansowa.
Warto także zauważyć, że polskim odpowiednikiem product placement jest lokowanie produktu. Jednak często w Polsce, przede wszystkim z powodu braku uregulowań prawnych, product placement uznawany jest za sponsoring rzeczowy czyli finansowanie audycji w zamian za umieszczenie w niej znaku towarowego lub marki. Równie często uważany jest za swoisty rodzaj reklamy. Oczywiście, nie brak również opinii, że jest to oddzielny instrument promocji. Trudne jest więc określenie pozycji lokowania produktu, a wszystko zależy od jakiej strony do tego podejdziemy.
Z badań wynika, że rozpoznawalność danej marki sięga poziomu 58 proc., kiedy można się na nią natknąć zarówno w reklamie jak i w innego rodzaju przekazach. Rozpoznawalność w przypadku stosowania wyłącznie reklam nie przekracza 47 proc..
Lokowanie produktu, jak każdy instrument promocji, posiada zarówno wady jak i zalety. Zwracając uwagę na wykorzystanie podobnych nośników do używanych w reklamie najczęściej jest właśnie z nią porównywany i trzeba przyznać, że wypada w tym o wiele lepiej.
Niestety product placement posiada także swoje ograniczenia, a z tego powodu nie może być stosowany przez każdą firmę oraz w każdej sytuacji.
Jako cechy i czynniki mające wpływ na przewagę lokowania wymienia się:

·         promocję poza blokami reklamowymi,
·         wiarygodność przekazu,
·         uszlachetnienie produktu,
·         niskie koszty i dużą efektywność,
·         międzynarodowy zasięg,
·         możliwość demonstracji specyficznych cech produktu lub marki,
·         możliwość promocji produktów, których reklama jest zabroniona lub ograniczona

Przy osadzaniu produktów na nośnikach innych niż reklama product placement posiada także swoje wady oraz ograniczenia. Nie w każdym przypadku ten sposób promocji może zostać zastosowany. Jako najważniejsze z nich wymienić można:

·         nieprzewidywalność liczby odbiorców oraz możliwość negatywnego wpływu wizerunku nośnika na promowaną markę,
·         stosunkowo długie wyprzedzenie czasowe i ograniczone możliwości różnicowania przekazu,
·         brak kontroli nad dalszym życiem produktu w filmie oraz brak pełnej kontroli nad ostateczną formą product placement,
·         brak możliwości zastosowania w odniesieniu do niektórych produktów,
·         okazyjny charakter promocji i brak możliwości pełnej prezentacji produktu,
·         ograniczona liczba kontaktów odbiorcy z przekazem.Ciocia Stasia ciocią Stasią, ale WBK miał szansę na genialną reklamę i ją stracił. Wyobraźcie sobie : "Nina, nic nie widzę! Nic nie widzę! Daj tę białą teczkę z papierami z banku. Szybko! O... to. Zadzwoń na ten numer! Mam konto z usługą medical assistance. I umyj rączki".


W drugim sezonie „Przepisu na życie” poza nowymi wątkami pojawiły się również nachalne reklamy produktów, których używają serialowi bohaterowie. Czy widząc markę masła, które kupuje Anka, wybierzesz takie w sklepie? A może reklamy typu product placement to dobry pomysł?Więcejhttp://superseriale.se.pl/seriale/przepis-na-zycie-czy-uzywasz-takiego-masla-jak-serialowa-anka-czy-product-placement-dziala-na-ciebie_204113.htmlRównież w ,,Przepisie na życie" poza nowymi wątkami pojawiły się nachalne reklamy produktów, których używają serialowi bohaterowie. Czy widząc markę masła, które kupuje Anka, wybierzesz takie w sklepie? Albo czy widząc jakich używa przypraw, również nimi przyprawisz swoje danie? A może reklamy typu product placement to dobry pomysł?

Brak komentarzy: