czwartek, 7 maja 2015

Marketing MIX według Waltera White'a


Serial Breaking Bad zawładnął sercami publiczności i trzymał nas nieruchomo przed ekranami telewizorów i komputerów przez pięć sezonów. Serial opowiada o nauczycielu chemii, Walterze White'cie, u którego lekarze diagnozują raka. Główny bohater postanawia zabezpieczyć finansowo swoją rodzinę i zaczyna produkować metaamfetaminę. Z fabuły tego serialu, który pozornie mało ma wspólnego z jakimikolwiek analizami ekonomicznymi, możemy wyłuskać kilka cennych lekcji, które pomogą nam zrozumieć założenia marketingu MIX. Zasada 4P staje się bardziej przejrzysta jeśli przełożymy ją na ten dość kontrowersyjny serial. Tak więc pozwólmy panu White'owi wytłumaczyć nam pojęcia ceny, produktu, logistyki i promocji.

PRODUKT

"Produkt to każdy obiekt rynkowej wymiany oraz wszystko co może być oferowane na rynku. Produktem może być dobro materialneusługa, miejsce, organizacja bądź idea."
Walter White stworzył swój produkt. Podczas gdy reszta uczestników rynku wolała obniżać jakość na rzecz ilości, White od początku zdominował konkurencję swoją unikalną recepturą. Użył wiedzy nauczyciela chemii, aby osiągnąć jak najwyższy standard. Poza wysoką jakością produkt Walter'a White'a posiadał jeszcze jeden bardzo charakterystyczny wyróżnik: niebieski kolor, który był nie do osiągnięcia dla konkurencji.

DYSTRYBUCJA

"Dystrybucja obejmuje wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych, czasowych, ilościowych i asortymentowych różnic występujących między sferą produkcji i sferą konsumpcji."
Równie ważny jak produkt jest kanał jego dystrybucji. W serialu wątek ten odgrywa bardzo istotną rolę. Widzimy tam, że niezawodny i godzien zaufania partner jest niezbędny by produkt mógł dotrzeć do grupy docelowej przez jak największą liczbę kanałów. Ważnym czynnikiem w dystrybucji są również negocjacje, które pozwalają nam osiągnąć dobrą usługę za rozsądną cenę.

PROMOCJA

"Promocja jest to oddziaływanie na odbiorców produktów danej firmy, polegające na przekazaniu im informacji, które mają w odpowiednim stopniu zwiększyć wiedzę na temat produktów lub usług oraz samej firmy w celu stworzenia dla nich preferencji na rynku."
Promocja jest zawsze kluczem do sukcesu, ale ze względu na specyfikę produkt, który służy nam za przykład (metaamfetamina) mogłoby się wydawać, że żaden standardowy sposób promowania nie jest tutaj możliwy. Mimo to Walter White dzięki jednej z najstarszych technik świata - poczcie pantoflowej uzyskał monopol. Jeżeli produkt jest najlepszy będzie on reklamowany przez samych konsumentów, w kręgach ich znajomych i taka opinia będzie się rozprzestrzeniać coraz dalej. Jest to sposób promocji, który wzbudza największe zaufanie u klientów.

CENA

"Cena to wyrażona w pieniądzu relacja między dwoma towarami."
Na jej poziom w tym przypadku wpływa mocno czynnik psychologiczny. Każde przedsiębiorstwo przy ustalaniu cen musi wziąć pod uwagę ceny konkurentów, ale chciwość Waltera i dążenie do wyższych zysków i mniejszego procenta dla pośredników powoduje poważne problemy, które mają często wpływ na dystrybucję towaru.


Brak komentarzy: