piątek, 1 czerwca 2012

Marketing polityczny (cz.5)

 Reklama polityczna w telewizji

Wśród różnych rodzajów reklamy na szczególna naszą uwagę zasługuje reklama polityczna. Działa ona w zasadzie na tych samych zasadach, co zwykłe reklamy, z tym, że jej głównym celem jest „sprzedać” jakiegoś polityka (ew. partię polityczną) lub też jego przekonania. Reklama polityczna prezentuje nam postać danego polityka, w sposób możliwie korzystny, zachęcając do poparcia go. W telewizji reklamy polityczne są codziennością w okresie przedwyborczym, kiedy to poszczególnym partiom i politykom zależy wyjątkowo na pozyskaniu nowych wyborców. Spot wyborczy ma podobnie jak typowa reklama dostarczyć informacji o produkcie – polityku oraz przedstawić go w możliwie dobrym świetle. Warto zaznaczyć, że w przypadku reklamy politycznej na pewno nie powinno się przesadzić z częstotliwością emitowania spotu wyborczego danej formacji, bowiem wtedy efekt końcowy może być zupełnie przeciwny do pierwotnie zamierzonego.
Kreacja „dobrego wizerunku” za pomocą telewizji stała się kluczem do powodzenia każdej kampanii wyborczej.

  Spot wyborczy KW Ruch Palikota (2011)

Telewizja jako medium stanowi najważniejszy i najskuteczniejszy środek marketingu politycznego. Wynika to z kilku czynników:
-  jest to najbardziej masowe medium
- dla ludzi jest najważniejszym źródłem informacji oraz cieszy się największym zaufaniem wśród odbiorców mediów masowych. (społeczeństwo większą ilość informacji politycznych otrzymuje z telewizji aniżeli z prasy, radia, czasopism, osobistych rozmów czy innych źródeł)
- wyróżnikiem telewizji jest atrakcyjność przekazu, do obrazu dołączony jest dźwięk
i ruch, telewizyjne obrazy i dźwięki symulują życie i przyciągają uwagę bardziej niż dźwięki radia czy słowa w gazecie

Reklamy polityczne przede wszystkim starają się oddziaływać na emocje, aby w jakiś sposób skutecznie wpłynąć na wyborców. Spot, to nie tylko ukazanie suchych faktów. To również doskonały sposób reklamy sylwetki polityka oraz całego ugrupowania.Spot wyborczy Jarosława Kaczyńskiego - Polska jest najważniejsza

Prowadzenie kampanii reklamowej w telewizji przynosi wymierne skutki dla polityków. Polityczna reklama w TV skutecznie trafia jednak tylko do określonego kręgu społeczeństwa. Tylko u wyborców niezdecydowanych za pomocą reklam można wpłynąć na kształtowanie obrazu rzeczywistości politycznej. Wyborcy zdecydowani mają ugruntowane postawy. Jeśli liczba niezdecydowanych jest duża, wówczas zwycięstwo danej partii będzie w dużym stopniu zależało od skutecznej strategii reklamowo-promocyjnej. Wystąpienia telewizyjne i spoty reklamowe emitowane w telewizji bez wątpienie trafią do ogromnej liczby wyborców.

Brak komentarzy: