czwartek, 14 czerwca 2012

Promocja w handlu


                                                  Promocja w handlu

   Ogólnym założeniem promocji w handlu, jest ukształtowanie myślenia rynkowych nabywców oraz obudzenie w nich pozytywnych skojarzeń związanych z produktem czy usługą, poprzez prowadzenie polityki informacyjnej i pobudzającej. Firmy które działają już na rynku starają się poprzez działania promocyjne utrzymać wypracowany wizerunek, image tych właśnie przedsiębiorstw rozpatrywać można w dwóch kontekstach:
Tożsamości osobowej-opisuje ona opinie klienta o firmie na podstawie własnych, osobistych kontaktów ukształtowane przez kontakty osobiste, nieosobowe kontakty (reklama), kulturę personelu oraz doświadczenie z produktem.
Tożsamość wizualna-charakteryzuje się skojarzeniami ze znakami specyficznymi dla danej marki tu wymienić można takie elementy jak nazwa, logo kolor kojarzony z tą marką, wzory i kształt opakowań, szyld.
· 
   Tworzenie programu promocji w handlu składa się z czterech etapów:
I Etap-to formułowanie polityki promocji którego zadaniem jest zidentyfikowanie i scharakteryzowanie rynku na który firma chce wprowadzić swój produkt. Inaczej rzecz ujmując działania te określają cel promocji, który można rozpatrywać w kontekście społecznym i ekonomicznym.                                                                                                          
II Etap-jest to ustalenie budżetu jaki firma ma zamiar wydać na program promocyjny.
Polega to na przeliczeniu kosztów nakładu który trzeba ponieść, uwzględniając ryzyko, czyli czarną wizje w której promocja nie przyniesie zaniżonego skutku.
III Etap-tworzenie promotion-mix. Jest to kombinacja w której wytworzeniu pomagają takie czynniki jak budżet, polityka promocji, rynek na który chce się trafić, jednostkę handlową, wielkość rynku, liczbę ludności.
IV Etap-Tworzenie i ocena programu promocji. W ocenie wykorzystuje się testy wyników handlowych, testy odtworzeniowe, badania panelowe testów bądź konsumentów.
   Handel wykorzystuje wszystkie elementy tradycyjne promocji:
Reklama-najpopularniejszy instrument komunikowania się z rynkiem.
a)      reklama wspierająca jest to reklama charakteryzująca się krótkim czasem trwania( tylko w okresie trwania promocji).
b)      reklama całościowa nastawiona jest na zdobywanie tak zwanych lojalnych klientów.
Sprzedaż osobista-opiera się na bezpośrednich relacjach sprzedawcy(przedstawiciela firmy) i klienta. Metoda ta jest niezbędna w momencie gdy:
a)      jest możliwa negocjacja cen
b)      cena produktu jest bardzo wysoka
c)      produkt wyprodukowano na życzenie klienta
d)      towar jest skomplikowany technicznie
                                                                                    
Propaganda gospodarcza-działania umożliwiające kontakt przedsiębiorstwa z otoczeniem.
Uzupełniająca promocja sprzedaży-zespół instrumentów których nie można zaliczyć innych metod promocji.
a)      premie-upominki rozdawane klientom, przyjmują różną formę
b)      rabaty i upusty-dotyczą wszystkich produktów lub części z nich, mogą być stałe lub czasowe.
c)      nagrody za lojalność- korzystniejsze warunki dla stałych klientów
d)      konkursy-nagrody, zazwyczaj firmowe produkty mają przyciągać klienta.
e)      znaczki handlowe- stosowane w handlu detalicznym
f)        pokazy-nastawione na udzielanie dużej ilości informacji.
  

  

Brak komentarzy: