niedziela, 3 czerwca 2012

Marketing a demokracja

Razem z rozwojem polityki na świece, politologia została zmuszona do kompleksowej analizy zachowań partii politycznych i ich liderów. To właśnie oni są wizytówką partii, i od ich zachowania zależy, czy zdobędą głosy obywateli. Zarówno organizatorzy, jak i aktorzy życia politycznego posługują się odpowiednimi technikami marketingowymi w celu zbierania i analizowania informacji płynących z rynku politycznego.

Tak, więc marketing polityczny swoje początki zawdzięcza potrzebom organizacji społeczno-politycznych. Jednym z jego celów stało się komunikowanie oraz zaspokajanie potrzeb "aktorów" na scenie politycznej.

Według definicji, marketing polityczny to "zespół teorii, metod, technik i praktyk społecznych mających na celu przekonanie obywateli, by udzielili poparcia człowiekowi, grupie lub projektowi politycznemu".

Zgodnie z tą definicją, podmioty „bawiące się” w politykę, muszą umożliwić potencjalnemu wyborcy zdobycie wiedzy o swojej ofercie (np. o projekcie rządowym, programie wyborczym) oraz zaprezentować się skuteczniej niż rywale. Jest, więc instrumentem służącym do osiągania sukcesów na rynku politycznym.

Marketing polityczny daje możliwość profesjonalnego prowadzenia kampanii politycznych przy użyciu tzw. technik marketingowych. Zespoły ludzi zajmujące się marketingiem muszą kłaść nacisk na kreowanie strategii oraz zarządzanie. Odpowiednie sztaby powoływane są w celu stworzenia i przeprowadzenia kampanii wyborczych.

By wiedzieć jak się zaprezentować, konieczne jest przeprowadzenie badań.
Marketing polityczny do badania rynku politycznego wykorzystuje m.in. metody socjotechniczne i analityczne. Każdy rynek jest specyficzny i wymaga stosowania odmiennych procedur i stylów działania. Znajomość zachowań społecznych daje rywalizującym partiom możliwość kształtowania i modyfikowania postaw zgodnie z przyjętymi celami.

Cele sformułowane za pomocą technik marketingowych określają ofertę polityczną, która jest ostatecznie prezentowana. Przez ofertę polityczną należy rozumieć zespół cech ideowych, kulturowych i użytkowych, które zawarte są w przekazie skierowanym do odbiorcy, uwzględniającym jego potrzeby i oczekiwania.

Rywalizacyjna natura rynku politycznego doprowadziła do sytuacji, w której kandydaci polityczni oraz partie polityczne, aby zwiększyć swoje szansę na osiągnięcie zamierzonego celu, zmuszeni są do dostosowania się do nowych reguł i praw rządzących areną walki politycznej. Prowadzi to m.in. do tego, iż rywalizujące podmioty polityczne, podlegają coraz większej presji obywateli.

Macpherson uznał, iż mechanizmy rynkowe przyczyniły się w dużym stopniu do poszerzenia pojęcia "marketing polityczny", ponieważ ogólnym celem działań politycznych stało się zwiększanie skuteczności i efektywności, logika rynku politycznego zaś sprzyja procesowi kształtowania się nowych form i układów rywalizacji politycznej, a zatem i nowych form demokratycznego systemu.

Brak komentarzy: