niedziela, 3 czerwca 2012

Corporate identity


Corporate identity (identyfikacja wizualna) jest to narzędzie służące do kreowania wizerunku firmy. Najważniejszą częścią CI jest spójny system wizualny, na czele ze znakiem firmowym (logo). Pełne opracowanie identyfikacji wizualnej firmy wymaga standaryzacji wszystkich elementów wizerunku. Wszystkie symbole i zachowania stosowane w firmie mają prowadzić do uzyskania identyfikacji  rynkowej i wyróżnienia marki spośród innych na rynku.

Na corporate identity składają się m.in.:
-logo/symbol
-kolory
-druki firmowe
-krój pisma
-wygląd, wystrój budynków i wnętrz
-uniformy pracowników
-slogan
-formy komunikacji (reklamy, videokonferencje, e-maile, materiały promocyjne, ulotki)
-środki transportu
-tablice informacyjne
-opakowania
-certyfikaty


(http://en.wikiversity.org/wiki/55_Corporate_Identity)


Spójny system identyfikacji wizualnej szybciej i łatwiej dociera do świadomości (potencjalnego) klienta, przekłada się na zapamiętanie firmy, przywiązanie do niej a więc i na jej zyski.
Skuteczny system identyfikacji wizualnej jest:
 -oryginalny (wyróżniający się pośród konkurencji)
-zgodny ze specyfiką firmy
-łatwy do zapamiętania
-jednolity
-jednoznaczny
-przejrzysty

Podczas tworzenia identyfikacji wizualnej warto pamiętać o symbolice kolorów, znaków, słów itp., ponieważ niosą one za sobą pewne skojarzenia i mogą przyczynić się do polepszania lub pogarszania wizerunku firmy.
Proces tworzenia i wdrażania systemu identyfikacji wizualnej może trwać nawet parę lat. Ważne jest, żeby wszystkie wytyczne umieścić w księdze standardów IC, w której znajdzie się opis procedur  i zasad tworzenia i wykonania elementów wizualnych wizerunku firmy.

Brak komentarzy: