czwartek, 14 czerwca 2012

Public Relations w Przedsiębiorstwach


                                   Public Relations w przedsiębiorstwach

   Dzisiejsza rzeczywistość gospodarcza, uwarunkowana jest wieloma szybko zmieniającymi się czynnikami co sprawia że coraz trudniej wyprzedzić konkurencje. Dla każdego przedsiębiorstwa które idzie z postępem chciało by dynamicznie się rozwijać niezbędna jest dobrze zaplanowana strategia Public Relations, niejednokrotnie decyduje ona o porażce lub sukcesie firmy. W Polsce dziedzina ta nie jest jeszcze tak rozpowszechniona i często niedoceniana przez menedżerów i przedsiębiorców. Przeprowadzone badania wykazały że tylko 16% osób zajmujących się promocją firm odróżnia PR od reklamy a 40 % z nich nigdy się z ty nie spotkało. Do głównych zadań Public Relations należy:
1. prowadzenie działań których celem jest uzyskanie przychylności otoczenia.
2. budowanie i utrzymywanie reputacji firmy.
3. informowanie o zmianach które zachodzą  w otoczeniu.
4. informowanie przedstawicieli przedsiębiorstwa o swoich poczynaniach.
5. informowanie kierownictwa o planach oraz sytuacji w jakiej znajduje się firma.
6. ostrzeganie o zagrożeniach związanych z kryzysem.
 Public Relations w swych działaniach wykorzystuje następujące środki:
Media masowe-jest to najważniejszy środek przekazu jaki wykorzystuje PR w swej działalności. Do grupy tej należą radio, prasa, telewizja oraz Internet. Zauważamy tu ogromną siłę działania dzięki docieraniu do szerokiej grupy odbiorców. Metodami są tu wywiady, artykuły, fundowanie nagród w konkursach, konferencje prasowe.
Media organizacyjne-czyli takie które prowadzone i kontrolowane są przez przedsiębiorstwo, nie docierają do tak dużej grupy ludzi, jednak precyzyjnie opisują zalety produktu lub usługi. Zaliczmy do tej grupy wewnętrzny przekaz informacyjny, raporty, publikacje firmowe, sprawozdania, publikacje wewnętrzne.
Kontakty bezpośrednie-są to wszystkie działania w których przedstawiciel firmy osobiście kontaktuje się z ewentualnymi klientami. Powodzenie oraz siła działania zależy od umiejętności przedstawiciela firmy jednak spotkanie z odbiorcą zawsze daje duże pole do popisu. Minusem jest wąska grupa na którą PR chce wywrzeć określony wpływ. W tej grupie do środków możemy zaliczyć targi, rozmowy telefoniczne, wystawy, spotkania nieformalne, festyny, warsztaty, drzwi otwarte, seminaria, punkty informacyjne.
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwtyvxGG656fETgPq5ZhANRiQ2sYKqrliltNr8A85Toc4QNShgaoGcibQU
Lobbing-dostarczanie informacji oraz rozwiązań tworzonym przez siebie nowym grupom nacisku lub już istniejącym, działającym w interesie przedsiębiorstwa.
Sponsoring-finansowanie imprez sportowych lub społeczno-kulturalnych wydarzeń bądź też jednostek gdzie pozytywny obraz sponsorowanego przenosi się na sponsora. Wykorzystywane jest tu logo firmy.
WojakBoxingNight.jpg
Tak więc działania PR muszą uwzględniać nadawcę (przedsiębiorstwo), odbiorcę (potencjalnego klienta) oraz środki do przekazywania informacji.
    Wzrost popularności Public Relations oraz jego oddziaływanie na gospodarkę, służą nie tylko przedsiębiorstwom ale i grupom takim jak partie polityczne organizacje charytatywne. Zaryzykował bym nawet stwierdzenie że PR można wykorzystać w każdej dziedzinie życia.           

Brak komentarzy: