środa, 9 maja 2012

Rozmywanie się granic miedzy public relations, a reklamą i propagandą. Cz.2


Ostatnim, ale za to bardzo ważnym elementem jest fakt, iż każda reklama stanowi przekaz komercyjny. Dzięki temu poddana jest kontroli. Public relations nie zakładają tego typu możliwości. Specjaliści od public relations przekazują informację, jednak nie są w stanie w pełni określić, w jaki sposób zostanie ona odebrana i wykorzystana. Ten grunt jest bardziej elastyczny.
Pojęcie reklamy dzięki swojej popularności tak zdominowało świat komunikacji w biznesie, że z reklamą właśnie często utożsamia się wszelkie działania związane z jakąkolwiek prezentacją firmy czy produktu. Do tego stopnia, że zdarzają się firmy, które określają się jako „agencje reklamowe”. Nic dziwnego, że public relations też często mylone jest z reklamą. Świat teorii komunikacji marketingowej podaje mnóstwo różnic pomiędzy public relations i reklamą dotyczących między innymi wiarygodności przekazu, wpływu na kształt komunikatu, efektów w krótkim i długim okresie. Jak widać filozofia działań reklamowych i public relations jest zupełnie inna, jednak najczęściej te działania uzupełniają się. W zależności od branży, rodzaju odbiorców (klient indywidualny czy klient biznesowy), skali działania i wielu innych czynników natężenie działań reklamowych i public relations może być bardzo różne. Rzadko można je sobą zastępować.
Public relations zwykle przynosi najlepsze efekty w dłuższym okresie czasu. Buduje i umacnia wiarygodność marki. Z kolei reklama potrafi być „szybsza” jednak jej wiarygodność jest ograniczona. Public relations nie jest więc reklamą – koncentruje się na innych działaniach i zaskakuje w inny sposób. Mimo to obie dziedziny mają wiele wspólnego i czasem realizują podobne cele. Jednak bardzo często w określonych przypadkach lepiej jest stosować działania reklamowe, a w innych działania public relations. Public relations coraz częściej odgrywa rolę nadrzędną w stosunku do reklamy, tzn. odpowiada  za całościową komunikację firmy – w tym za działania reklamowe.
Pojęcia, public relations reklama, propaganda dla wielu osób potocznie zwanych. „laików” są czymś zupełnie obcym. Dla niektórych oznaczają to samo, dla innych dotyczą rożnych obszarów działania. Ta niewiedza może być usprawiedliwiona, ponieważ nie każdy z nas jest znawcą w określonej dziedzinie. Porównywanie, tych pojęć wydaje się być we współczesnym świecie całkowicie zrozumiałe, aby to potwierdzić wystarczy przytoczyć najprostszą definicję:
„Jeśli założymy, że reklama jest tym, co firma mówi o sobie, to musimy przyjąć, że public
relations to dokładnie wszystko to, co inni mówią o firmie”.
Dokładnie analizując kwestie roli public relations i reklamy, i propagandy można dojść do wniosku, że cech wspólnych obu dziedzin jest znacznie więcej, niż różnic, stąd często występujące zjawisko rozmywania się granic pomiędzy tymi dziedzinami.  Dlatego uważam, że traktowanie reklamy, propagandy i public relations przez niektóre osoby jako jedno działanie wiąże się z tym, iż żadna z tych dziedzin nie może istnieć bez siebie. Obie są funkcją zarządzania i powinny wzajemnie się wspierać, w celu osiągania jak najlepszych efektów.

Brak komentarzy: