czwartek, 14 maja 2015

Produkcja reklamy „od kuchni” CZĘŚĆ PIERWSZA


Telewizyjna reklama jest jednym z najtrudniejszych zadań, z jakim przychodzi zmierzyć się ich producentom. Z tego względu pragną oni zagwarantować swoim klientom najwyższą jakość produkcji. Możliwe jest to ze względu na wypracowany latami schemat. Jak wygląda tworzenie reklamy „od kuchni” i jak zrobić to tak, aby wszystko przebiegło sprawnie i efektywnie?

Do etapu pierwszego, czyli PREPRODUKCJI zalicza się m.in. kompletowanie ekipy realizacyjnej
i casting, wybór loka
cji, dobór środków, koszty. Oczywiście zanim zacznie się realizować jakikolwiek z tych punktów, należy przygotować odpowiednie dokumenty, które stanowią podstawę w realizacji tego przedsięwzięcia. Dlatego im lepiej zostaną omówione najdrobniejsze elementy filmu, tym mniej rzeczy zaskoczy w trakcie zdjęć. Brak takich kryzysowych sytuacji przekłada się też na niższe koszty realizacji. Poza tym rozłożenie spotu na najdrobniejsze elementy przed produkcją ujawnia niedociągnięcia scenariuszowe i niepotrzebne nerwy.

Kompletowanie ekipy realizacyjnej
Reżyser, ustalając to uprzednio z domem produkcyjnym, poleca i dobiera pozostałych członków: operatora, scenografa, montażystę oraz stylistę, charakteryzatora i fryzjera. Kolejnych członków ekipy dobierają zazwyczaj szefowie poszczególnych pionów produkcyjnych.

Casting
Reżyser przygotowuje także opis postaci, jakie są poszukiwane i ról, jakie mają być odegrane. Przeważnie nie kończy się na jednym castingu, lecz wstępna selekcja pozwala na dalsze poszukiwania, które zakładają m.in. to jak dana osoba prezentuje się w określonym kostiumie, jak zagra omówioną scenkę itp.

Lokacja
Lokacje czyli po prostu obiekty zdjęciowe to dosłownie wszystkie miejsca, gdzie będą realizowane zdjęcia. Dzieli się je na plenery i wnętrza. Jeśli scenariusz zakłada realizację zdjęć we wnętrzach, można je albo wynająć i zaadaptować na potrzeby spotu, albo zbudować scenografię w hali zdjęciowej (wariant znacznie droższy, ale bardziej podatny na wszelkie modyfikacje). Za wyszukanie odpowiedniej lokacji odpowiada konkretna osoba. Przedstawia ona kilka, kilkanaście propozycji w formie zdjęć. Następnie dokonuje się wstępnej selekcji. Takie, wybrane już miejsca osobiście odwiedzają reżyser, operator i kierownik produkcji, aby podjąć ostateczną decyzję.

Środki techniczne i środki realizacji

Kierownik produkcji wraz z reżyserem i operatorem określają, za pomocą jakich środków technicznych dokładnie będzie realizowany spot. Celem tego jest uzyskanie jak najlepszego efektu końcowego w ramach ustalonego już wcześniej budżetu. Tak więc zwieńczeniem etapu przedprodukcyjnego jest spotkanie PPM (pre-production meeting) , na którym akceptowane są wszystkie ustalenia dotyczące produkcji. Są na nim obecne wszystkie najważniejsze osoby biorące udział i nadzorujące produkcję reklamy. Spotkania takie trwają od kilku godzin do nawet kilku dni (przy większych i bardziej kosztownych produkcjach)! Omawiane są szczegółowo takie kwestie jak m.in.: stylizacja postaci, charakteryzacja, lokacja, scenografia, rekwizyty, efekty specjalne, muzykę, wszelkie harmonogramy. By uniknąć nieporozumień, klient powinien sygnować akceptację każdego kolejnego ustalenia. Po zatwierdzeniu wszystkich punktów nie powinno się już w nich dokonywać żadnych zmian.
Koszty produkcji
Podstawowe elementy mające wpływ na owe koszta to, np.: ilość dni zdjęciowych (każdy kolejny dzień to wyższy koszt wynajęcia ekipy i sprzętu filmowego), ilość aktorów i epizodystów, rodzaj lokacji, technika zdjęciowa, klasę reżysera (im bardziej znane nazwisko, tym wyższe honorarium), realizację zdjęć w niedziele i święta oraz w godzinach nocnych, ilość efektów specjalnych.


Do etapu drugiego, czyli PRODUKCJI- ZDJĘĆ zalicza się tylko dwa następujące wyróżniki: sceny trudne oraz lidera na planie. Jest to przeważnie najkrótszy etap w realizacji filmu reklamowego, od którego jednak najwięcej zależy. Każdy dzień zdjęciowy musi być bardzo precyzyjnie zaplanowany. Praca powinna odbywać się zgodnie ze wcześniejszym dziennym planem. Jeśli się tak nie udaje, należy pamiętać, że każda nadgodzina na planie kosztuje więcej niż każda poprzednia.Opis kolejnych wyróżników etapu drugiego oraz etapu trzeciego już niedługo w ciągu dalszym.

Brak komentarzy: