niedziela, 10 maja 2015

Pokaż mi swój znak, a powiem Ci kim jesteś...

               Źródło: http://www.paletexpress.com/wp-content/uploads/2014/10/20110420083410-heineken.jpg

   Nieodłącznym elementem reklamy handlowej jest bez wątpienia znak firmowy i znak towarowy. Ten drugi może być znakiem, wyrazem, rysunkiem, ornamentem, kompozycją kolorystyczną, formą plastyczną, sygnałem dźwiękowym, melodią albo zestawieniem tych elementów. Służy on do odróżnienia towarów lub usług określonego przedsiębiorstwa od towarów czy usług tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw.
    Znakiem firmowym natomiast posługują się firmy w celu autoprezentacji. Nie zawsze słusznie nazywa się go popularnie logo. Ze względu na swoją funkcję powinien być łatwo rozpoznawalny i zapamiętany. Jest głównym elementem systemu identyfikacji firmy.
    Logo oznacza znak obrazowy lub symbol. Bywa klasyfikowany jako forma literowa, anatomiczna, abstrakcyjna oraz symboliczna. Może on przybierać różne formy.
    Monogramy to takie zestawienia literowe, które tworzą nową jakość, identyfikowaną natychmiast z produktem lub firmą. Powstają w wyniku szerokiej, długiej i wszechstronnej reklamy. Przykładem może być KLM, VW, IBM.
    Logotyp jest znakiem słownym. Może to być imię własne, nazwa znanego już produktu albo nowego i wprowadzonego do obrotu handlowego. Jest rejestrowany i chroniony, np. Coca- Cola, Milka.
    Kaligramy różnią się od monogramów tym, że pisane normalną czcionką nie powodują jednoznacznej identyfikacji ( „ K”- Kodak).
    Dobrze dobrane logo powinno być proste, charakterystyczne, przyciągać uwagę i być odróżnianym od innych znaków. Ze względu na to, że znak firmowy należy do majątku firmy, warto zastrzec sobie wyłączność praw jego używania. Oczywiście, dobrze zaprojektowany znak to dopiero początek. To, co decyduje o jego rozpoznawalności i popularności jest długotrwała i konsekwentna promocja, stanowiąca element całości działań marketingowych.
    Niestety, nie wszystkie znaki są zrozumiałe. Niepotrzebnie komplikuje się je przez dodawanie ozdobnika do logo czy ornamentu do logotypu. Z tego względu znaki handlowe powinno się przed rejestracją oceniać pod względem czystości rysunku, funkcjonalności, staranności wykonania, rozpoznawalności, powszechnej aprobaty i łatwej przekładalności na inne media.
    Ważnym elementem identyfikacji firmy, oprócz samego znaku firmowego, jest również jego stały układ graficzny. Rozumiemy przez to pełną nazwę, adres, numer telefonu i faksu. Ma to wiele zastosowań. Może być zastosowany jako wzór pieczątek, nalepek, oznakowań opakowań, materiałów reklamowych czy informacyjnych.
    Poza znakiem firmowym najbardziej rozpowszechnione są akcydensy, czyli listowniki, koperty, wizytówki, karty faksu, teczki, etykiety samoprzylepne i wiele innych rzeczy.
    Firmy identyfikują się również poprzez oznakowanie środków, ubiory firmowe, oznakowanie zewnętrzne i wewnętrzne, wystrój pomieszczeń i elewacji różnych pomieszczeń firmowych. Wszystkie te zabiegi są bardzo ważne dla strategii marketingowej i kupujących, którzy dzięki temu mogą szybko rozpoznać swoją ulubioną firmę.

Brak komentarzy: