niedziela, 3 maja 2015

Perswazja w reklamie, czyli co zrobić, aby sprzedać...

                                                Źródło: http://perswazja.biz/wp-content/uploads/2015/01/spoleczny-dowod.png  Nieodłącznym elementem naszego życia. W ten sposób komunikujemy się z innymi ludźmi, przede wszystkim używając funkcji informatywnej, komunikując o czymś lub o kimś. Jednak bardzo często staramy się również przekonać kogoś do naszej racji, nie zdając sobie sprawy, że używamy do tego środków językowych o funkcji perswazji.
  Środki te to reguły i mechanizmy wywierania wpływu stosowane w perswazji oraz retoryce. Są przydatne w negocjacjach i w argumentacji. Jeżeli służą do przekonywania innych  do swoich racji oraz poglądów i nie szkodzą odbiorcy komunikatu językowego, to odbieramy je pozytywnie. Wydźwięk negatywny mają wówczas, gdy używamy je w manipulacji.
  Warto zastanowić się, jakie są reguły wywierania wpływu, czyli prawa zmieniające stan emocjonalny odbiorcy. Do najważniejszych należą:
       wzajemność- jeżeli coś dla kogoś robimy, to osoba ta jest zobowiązana odwdzięczyć się nam;
     zaangażowanie i konsekwencja- im większe zaangażowanie w to, co robimy, tym konsekwentniej dąży się do zrealizowania;
        społeczny dowód słuszności- skoro inni tak robią lub tak myślą to jest to słuszne;
    lubienie i sympatia- chętniej przyjmujemy punkt widzenia oraz argumenty  od osób, które darzymy zaufaniem i lubimy;
        autorytet- poddajemy się wpływowi autorytetu;
   niedostępność- ograniczony dostęp powoduje wyjątkowość i chęć posiadania niedostępnego dobra;
      maksymalizacja własnego zysku- dążenie do uzyskania maksymalnego zysku przy jak najniższym nakładzie własnym.
  Oczywiście, jeżeli chcemy uzyskać nasz cel, to często stosujemy kilka reguł jednocześnie.
  Środki językowe o funkcji perswazyjnej mają szczególne znaczenie w reklamie. Czy byłaby ona skuteczna gdyby nie zawarty w niej komunikat perswazyjny? Funkcja ta polega w reklamie na wywołaniu u odbiorcy pewnego stanu przekonania, ukształtowaniu w nim ocen i poglądów.  Osiąga ona swój cel, gdy wzbudzi u odbiorcy zainteresowanie, przykuje jego uwagę, będzie zrozumiana i zaakceptowana oraz zapamiętana, a odbiorca postąpi zgodnie z intencją autora.
   Najczęstszymi środkami perswazji stosowanymi w reklamach są:
        odwołanie się do uczuć odbiorcy i częste przypominanie;
        powtórzenia w następujących po sobie wypowiedzeniach;
        użycie rymu;
        stosowanie tzw. magicznych słów: siła, miłość, matka, rozkosz;
        używanie przymiotników  działających na wyobraźnię;
        słownictwo związane z naturą;
        używanie kwantyfikatorów;
        eufemizmy;
        hiperbole;
        zaimki osobowe;
        tzw. przenaukowienie przekazu;
        komplementowanie odbiorcy;
        gra słów;
        narzucanie opinii.
   Środki perswazyjne stosowane w reklamach bardzo często współgrają ze sobą. Słowo z dźwiękiem i obrazem, obraz ze słowem. Często ważniejszy jest od reklamowanego produktu sposób  jego zaprezentowania. Dlatego tak trudno jest odróżnić perswazję od faktu. Musimy jednak pamiętać, że reklama jest przede wszystkim komunikatem nakłaniającym, a nie informującym. Dlatego pojawiają się coraz nowsze środki językowe, tworzone są nowe koncepcje doboru i prezentacji treści reklamowych, ale na pewno gwarantem skuteczności jest świeży pomysł i jego profesjonalne przekształcenie w komunikat perswazyjny.

Brak komentarzy: