niedziela, 3 maja 2015

Historia reklamy


Reklama jest celowym, płatnym działaniem, podjętym przez producenta w celu poinformowania klienta o towarze lub usłudze i zachęcenia go do kupna. Nie wyobrażamy sobie dzisiejszego świata bez reklamy, gdyż jak mówi znane hasło: reklama dźwignią handlu. Możemy ją znaleźć wszędzie, w gazetach, w radio, w telewizji, na ulicy. Wyraz „reklama” pierwszy raz został użyty w angielskiej gazecie w 1710 roku. I chociaż jej początków można już doszukiwać się na starożytnych targach i średniowiecznych rynkach, to rewolucja przemysłowa z masową produkcją i związaną z tym konkurencją nadała jej nowa funkcję i zarazem nową nazwę.

Ale od początku. Można wyróżnić trzy istotne procesy, które miały wpływ na rozwój reklamy: rozwój handlu i wymiany towarowej, powstawanie nowych środków masowego komunikowania i doskonalenie technik perswazji. Reklama jest stara jak świat. Już pierwsi „przedsiębiorcy” zauważyli, że opis produktu i wymienienie jego kilku zalet wpływa na wzrost sprzedaży. Tak więc pierwszą formą reklamy jest reklama ustna. Doszły do tego również ogłoszenia na papirusach czy murach miast, były one jednak obrazkowe, bo ludzie nie potrafili czytać. Pierwsze reklamy pisane pojawiły się w starożytnej Grecji, dotyczyły wydarzeń kulturalnych.

Szczególnym momentem dla reklamy było wynalezienie druku przez Gutenberga w połowie XV wieku. Dzięki temu można było drukować małe ulotki czy też plakaty.

jakwamsiepodoba.blox.pl

Najszybszy rozwój reklamy przypadł na wiek XIX i XX. Chodzi tu głównie o rozwój sieci kolejowej i wynalezienie telegrafu. To dzięki nim reklama rozpowszechniła się i objęła swoim zasięgiem cały świat. W roku 1843 w Filadelfii zaczął działać pierwszy agent reklamy – Volney Palmer, który zajmował się zbieraniem ogłoszeń, które następnie umieszczał w gazetach. Szybko zaczęła wzrastać liczba agencji reklamowych. Również wygląd reklam ulegał zmianie, stały się one bardziej czytelne i atrakcyjne dla odbiorcy. Najbardziej popularnym produktem do reklamowania były środki medyczne i farmaceutyki.

Kolejnym ważnym momentem dla reklamy było wynalezienie radia. W latach 20. XX wieku w USA nadano w nim pierwszą reklamę. Również w USA, 20 lat później wyemitowano pierwszą reklamę telewizyjną. Dzięki pojawieniu się tych mediów pojawiły się nowe możliwości dla agencji reklamowych, a także dla reklamodawców, którzy mogli reklamować swoje produkty i usułgi na szerszą skalę.

ro.com.pl

W Polsce rozwój reklamy został zatrzymany przez wybuch II wojny światowej. Dopiero po roku 1989 rynek ten zaczął się rozwijać. Masowo powstały agencje reklamowe i rynek reklamy stał się jedną z najszybciej rozwijanych gałęzi gospodarki. Dzisiaj mamy całe mnóstwo agencji reklamowych, a uczelnie wyższe otwierają kierunki, po których skończeniu można znaleźć w nich pracę.


Ciekawe co nowego przyniesie nam wiek XXI, który jest wiekiem mocno zaawansowanym technologicznie. Ciekawe co przedsiębiorcy jeszcze wymyślą, aby się wypromować i zwiększyć sprzedaż. Nie pozostaje nam nic innego, jak wyczekiwać nowych form reklamy.

Brak komentarzy: