czwartek, 26 kwietnia 2012

Czarny PR w kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych 2011 - część 2


Wśród technik czarnego PR-u stosowanych w kampanii wyborczej można wyróżnić:
- Kampania oszczerstw (smar campain) – to nazwa techniki polegająca na fałszywym przedstawianiu osoby czy partii przez insynuacje, półprawdy i kłamstwa.
- Niszczenie reputacji (character assasination) – działania mające na celu zniszczenie reputacji przez fabrykowanie albo manipulację informacją. Stosowane najczęściej techniki to insynuacja, wyolbrzymienie, zniekształcanie faktów czy bezpośrednie kłamstwo. Informacje powinny być tak zaprezentowane, aby uchronić się przed pytaniami o ich prawdziwość.
- Etykietowanie (labeling) – używanie wobec partii czy polityka opisowego słowa lub zdania, które te osoby negatywnie kategoryzuje np.: „rasista”, „antysemita”, „moherowe berety”.
            
Niektóre ugrupowania z góry zakładają prowadzenie kampanii opartej na czarnym PR. Uważają one, że zdyskredytowanie przeciwnika jest najprostszym sposobem na zmianę decyzji wyborczych społeczeństwa. Chcą wytworzyć atmosferę nieufności, uprzedzenia i potępienia konkretnej osoby czy partii.
            
Jednak zaufania wyborców nie można zdobyć poprzez jednorazowe zastosowanie nieetycznych chwytów. Czarny PR nie jest nastawiony na podnoszenie własnej wiarygodności, a na eliminację lub osłabienie konkurencji.
            
Czarny PR to przeciwieństwo jednej z podstawowych zasad public relations czyli prawdziwości informacyjnej. Aby ograniczyć stosowanie czarnego PR-u należałoby uświadomić społeczeństwo, czym tak naprawdę jest public relations i jak należy go etycznie wykorzystywać w życiu politycznym. Jednak czarny PR będzie istniał tak długo, jak długo mamy do czynienia ze środkami masowego przekazu.
            
W tym momencie warto wspomnieć o teorii masowej perswazji Dana Nimmo. Według tej teorii społeczeństwo to zróżnicowana masa, składająca się z jednostek, które czerpią informacje z mediów. Celem masowej perswazji jest zmiana różnych zachowań i uzyskanie identycznych odpowiedzi od poszczególnych jednostek. Jeśli chodzi o kampanię wyborczą ważne jest takie manipulowanie bodźcami, aby uzyskać satysfakcjonujące polityka odpowiedzi, nie zaś gruntowną zmianę przekonać. I tu wchodzi do gry czarny PR.

Za pierwszą próbę wykorzystanie w Polsce czarnego PR-u uznaje się kampanię prezydencką z 1990 roku, kiedy to pojawiła się słynna czarna teczka Stanisława Tymińskiego, w której rzekomo posiadał informacje mogące pogrążyć jego rywali.

            
Jednak za datę przełomową dla polskiego czarnego PR-u należy uznać okres kampanii wyborczej 2005 roku, kiedy sięgnęły po niego sztaby wyborcze dwóch największych podmiotów politycznych – PO oraz PiS. Ewidentnym przykładem zastosowania czarnego PR-u była kampania oszczerstw skierowana przeciwko Donaldowi Tuskowi i słynny „dziadek z Wehrmachtu”. Rozpowszechniano fałszywe informacje jakoby zmarły dziadek Tuska wstąpił ochotniczo do Wehrmachtu. Autorem tych ewidentnych kłamstw był Jacek Kurski – członek sztabu wyborczego PiS.

Brak komentarzy: