czwartek, 19 kwietnia 2012

Autoprezencja

     Autoprezencja to sposób, w jaki każdy człowiek poprzez swoje wypowiedzi, zachowania i sygnały niewerbalne komunikuje na zewnątrz kim jest, albo za kogo chciałby być uważany. W ciągu pierwszych kilkudziesięciu sekund powstaje u innych osób tak zwane pierwsze wrażenie na nasz temat, które mocno oddziałuje na to w jaki sposób będą nas postrzegać w przyszłości. Stworzony podczas pierwszego spotkania wizerunek jest później bardzo trudno zmienić. Niektórzy uważają, że jest to wręcz niemożliwe. "Jak Cię widzą, tak Cię piszą" głosi popularne polskie przysłowie i nie oznacza nic innego, jak to, że pierwsze wrażenie zarówno w życiu towarzyskim jak i zawodowym jest bardzo ważne.
     Autoprezencja to bardzo ważny element w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Wówczas pierwsze wrażenie może być elementem decydującym o jej powodzeniu. Dlatego przygotowując się do spotkania z przyszłym pracodawcą warto zwrócić uwagę na taki element jak strój.
     Wybierając się na spotkanie w sprawie pracy na stanowisko kierownicze lub inne wymagające bezpośredniego kontaktu z klientem warto postawić na klasyczną elegancję. Marynarka, czy garsonka w stonowanej kolorystyce to najodpowiedniejszy wybór. Jeśli jednak ubiegamy się o stanowisko opiekunki dla dzieci, czy technika informatyka można zrezygnować z tak standardowej odzieży na rzecz mniej oficjalnego stroju. Bardzo ważnym czynnikiem decydującym o wyborze garderoby są standardy przyjęte przez firmę, dlatego przed rozmową warto dowiedzieć się jak wyglądają zatrudnieni w niej pracownicy.
     Kolejnym elementem wpływającym na kreowanie naszego wizerunku jest układ ciała, który w 55 % wpływa na nasz wizerunek. Postawa naszego ciała wiele mówi o naszym stosunku do rozmówcy. Po przywitaniu przez osobę zajmująca się rekrutacją lub pracodawcę siadamy na wskazanym przez nią krześle. Siadając należy zwrócić uwagę, by pośladki cofnąć maksymalnie w stronę oparcia, dzięki czemu będziemy siedzieć prosto. Pamiętajmy również o tym, by nie bawić się rękoma i unikać zakładania nogi na nogę.
    Chcąc pozyskać sympatię powinniśmy postawić na naturalny uśmiech, pogodny wygląd oraz lekko pochylony w stronę odbiorcy tułów. Należy unikać krzyżowania rąk i nóg, nadmiernej gestykulacji, robienia min i wiercenia się, co może negatywie wpłynąć na tworzenie naszego wizerunku.
    Chcąc uchodzić za osobę grzeczną i zainteresowaną rozmową nie należy unikać kontaktu wzrokowego. Według specjalistów kontakt wzrokowy powinien utrzymywać się przez od 30% do 60% czasu trwania rozmowy. Unikanie kontaktu wzrokowego może spowodować, że rozmówca uzna, że coś ukrywamy i nie można nam ufać. Zatem jeśli pozostajemy w kontakcie wzrokowym krócej niż przez 30% trwania rozmowy możemy zostać ocenieni jako osoba niegodna zaufania, napięta i nerwowa.
     Starając się zbudować pozytywny wizerunek należy zwrócić uwagę na potakiwanie, które wyraźnie wskazuje na zaangażowanie słuchacza w rozmowę. Werbalne (tak, aha, naturalnie, no właśnie itp.) i niewerbalne ( potakiwanie głową, akceptujący uśmiech) potakiwanie informuje rozmówcę o naszym zainteresowaniu.
     Budując pozytywne wrażenie nie należy się spóźniać, dlatego warto wszystko dokładnie zaplanować, tak aby mieć rezerwę czasową przed rozpoczęciem rozmowy, która pomoże nam się odpowiednio przygotować.
     O powadze wyżej wymienionych elementów świadczy wynik badań specjalisty w tej dziedzinie, Alberta Mehrabiana, który uważa, że sposób w jaki jesteśmy postrzegani przez innych ludzi zależy tylko w 7% od treści, które przekazujemy, zaś aż w 38% od głosu i jego modulacji(akcent, barwa, wysokość głosu, szybkość mówienia). Okazuje się, że najefektywniej przyswajamy informacje wypowiadając od 120 do 180 słów na minutę, przy czym ważna jest dynamika wypowiedzi. Odpowiadając na pytania pracodawcy nie należy mówić chaotycznie i bezmyślnie. Jeżeli osoba rekrutująca zaskoczy nas kłopotliwym lub trudnym pytaniem należy wziąć dyskretnie głęboki oddech, zastanowić się i dopiero odpowiedzieć. Pamiętajmy, by unikać kłamstwa i krętactwa.Unikajmy również dyskredytowania byłych pracodawców, roztrząsania własnych wad oraz lekceważenia rozmówcy. Po zakończeniu rozmowy grzecznie podziękujmy rozmówcy.
     Rozmowa kwalifikacyjna to sytuacja, w której autoprezencja odgrywa kluczową rolę. Jednak nasz wygląd i zachowanie jest poddawane nieustannym ocenom otoczenia, które na  ich podstawie buduje obraz naszej osobowości.

Brak komentarzy: