środa, 30 marca 2011

Wartość opakowania


Pod względem marketingowym, zaprojektowanie opakowania to trudne zadanie. Wysoka konkurencja na rynku sprawia, że walka o klienta zaczyna się na poziomie aranżacji półki sklepowej, ale bardzo szybko przenosi się na płaszczyznę samego produktu, który jakby nie patrzeć jest reprezentowany przez opakowanie.

Zdarza się, że produkt nie posiada ambasadora w postaci sprzedawcy lub przedstawiciela marki. Wtedy nie może pokazać swojego wnętrza przez akcje degustacyjne i jego jedyną szansą staje się walor opakowania. Wygląd zewnętrzny odgrywa w relacjach społecznych ważną rolę, także jeśli odnosi się do relacji produkt-klient. 
 
Opakowanie staje się jednym z narzędzi komunikacji z konsumentem, przez co przyjmuje ono na siebie coraz więcej funkcji, możliwe, że ma to także związek z powszechnym ostatnio ograniczaniem budżetów na reklamę. 
 
Jednym z najbardziej nasilających się w ostatnim czasie nurtów jest shopper marketing, zgodnie z którym ponad połowa decyzji zakupowych podejmowanych jest w punkcie sprzedaży, nie pod wpływem racjonalnych decyzji czy zapamiętanej reklamy, ale pod wpływem impulsu. To prowadzi do tego, że opakowanie ma w coraz większym stopniu oddziaływać na zmysły i emocje. Zespoły kreatywne starają się więc połączyć aspekt zmysłowy z racjonalnym (funkcja informacyjna opakowania) 
 
Według projektantów, tworzenie opakowania jest procesem wieloetapowym i ściśle powiązanym z tworzeniem produktu czy marki. Zakres projektu dostosowany jest do potrzeb klienta, potrzebna jest do tego dokładna analiza sytuacji wyjściowej marki, aspekty biznesowe i wizerunkowe. Firmy często starają się przedstawić alternatywne scenariusze rozwiązań strategicznych i kreatywnych.
Opakowanie to jedno z kluczowych narzędzi wdrożeniowych marki, bo od niego w dużym stopniu uwarunkowany jest sprzedażowy sukces produktu. 


 
Bardzo istotna jest także analiza otoczenia konkurencyjnego. Gdy już powstał gotowy projekt należy sprawdzić prezentowałoby się ono na tle innych produktów z danej kategorii. Do tego potrzebna jest wizja projektowa z oczekiwaniami konsumenta. Projektowanie opakowań to nadal mnóstwo dowolności i ogromne pole do popisu dla kreatywnych ludzi. Nawet jeśli większość wód mineralnych posiada opakowania utrzymane w podobnej stylistyce, to i tak każdy z nas bez trudu widzi mnóstwo różnic między etykietą Cisowianki i Kropli Beskidu. Projektowanie opakowań to ogromne wyzwanie twórcze i strategiczne.


Brak komentarzy: