czwartek, 17 marca 2011

Historia reklamy, czyli czym kiedyś była?

Dzisiejszy świat jak nigdy wcześniej obfituje w nieprzebraną ilość reklam, które napotykamy praktycznie w każdym miejscu. Reklamy towarzyszą nam przez cały dzień. Telewizja, radio czy prasa to tylko nie liczne z jej nośników. Wychodząc do pracy czy szkoły, na ulicach napotykamy je na słupach ogłoszeniowych, blokach, latarniach. każdym miejscu dobrze widocznym bądź przyciągającym uwagę. Gdybyśmy jednak pragnęli prześledzić jej początki to skąd reklama czerpie swój dzisiejszy bieg?

Słowa reklama pochodzi od łacińskiego słowa clamo, clamare - które oznaczało tyle co wołać, przywoływać bądź wykrzykiwać. Dlatego z pewnością pierwszym jej nośnikiem był po prostu głos. Średniowiecze to przede wszystkim jak opisuje Z. Bajka w książce Historia Mediów „jarmarczne sposoby zachwalania towarów”. Pojawiają się szyldy oraz afisze reklamujące zakłady rzemieślnicze. Pojawienie się druku z pewnością dało większe pole manewru reklamodawcą. Jednak w początkach istnienia druku reklamy nie pojawiały się w dziennikach ogólno-informacyjnych, które dopiero zaczęły się rozwijać. Dlatego zamiast zamieszczać reklamę na łamach gazet tłoczono rysunki oraz grafikę, które miały formę prymitywnych plakatów. Warto pamiętać iż w owym czasie umiejętność czytania i pisania nie była tak powszechna jak dziś.

Do następnego okresu rozwoju reklamy, należały by zaliczyć powstanie pism ogłoszeniowo-reklamowych. Których uruchomienie powiązane było z biurami wymiany informacji handlowej. Takie pisma wywieszane były na tablicach firm parających się takimi działaniami. W końcu jednak zaczęto wydawać biuletyny informacyjne, które trafiały już do coraz większej ilości osób za sprawą wprowadzenia przymusowej nauki czytania. Jak na przykład w krajach Europy Północnej, spowodowaną reformacją protestancką, według której każdy człowiek winien „nauczyć się czytać i widzieć własnymi oczyma to, co Bóg nakazuje w Świętym Słowie” , głosiło tak Szwedzkie prawo kościelne z roku 1686.

Rok 1649 zapisał się powstaniem pierwszej gazety ogłoszeniowej „The Imperial Intelligencer” wydawanej w Londynie. Kolejne pisma oraz gazety ogłoszeniowe zaczynają powstawać m.in. w Niemczech, pierwsze takie pismo powstało tam w roku 1673 i nosiło nazwę „Inteligenblätter”. W kolejnych latach gazety takie znajdowały się już we wszystkich większych miejscowościach w Niemczech, dzięki mocy przywileju królewskiego. Coraz częściej również ogłoszenia pojawiają się w prasie codziennej. W dzienniku „Relations-Courier” wydawanym w Hamburgu, gdzie ogłoszenia nie raz zajmowały połowę numeru.

Ogłoszenia reklamowe coraz częściej pojawiają się w gazetach. Na łamach gazet reklamuje się coraz więcej przedsiębiorstw. Reklamy zostają coraz częściej tworzone przez pisarzy bądź wybitnych malarzy, których zadaniem jest tworzenie reklam. Często uzyskiwali oni o wiele większe wynagrodzenie od tego które dostawali za namalowane obrazy czy napisane wiersze.

Prawdziwy rozwój reklamy przypisuje się jej w XIX wieku wraz powstaniem prasy masowej. Stało się to również za sprawą wprowadzenia fotografii do prasy. Wielu sprzeciwiało się wprowadzeniu reklam do prasy, która przez to stawała się coraz mniej niezależna, przeistaczając się w „prasę dwu nożną” Czyli taką której jeden z zysków czerpany był z sprzedaży gazet i pokrywał on koszt papieru czy druku, oraz wpływy z reklam dzięki którym przynosiły zysk. Pojawienia się reklam w periodykach nie dało się już uniknąć, tworzono osobne działy zajmujące się pozyskiwaniem reklamodawców czy też współpracą z nimi. Powoli pojawia się również zawód „copywritera” którego zadaniem było układanie tekstów i sloganów reklamowych, które wcześniej tworzone były przez redaktorów gazet, czy pisarzy. Ogłoszenia weszły już na stałe w kolumny redakcyjne, zaczęły zapełniać pierwsze strony. Reklama zaczęła przybierać formy dzisiaj nam znane. Znajdując się w witrynach sklepowych, w reklamach świetlnych z zastosowaniem neonów, oraz później w radiu czy telewizji.

Brak komentarzy: