środa, 25 marca 2015

Dlaczego nie kupują towar? Czyli zasada 10 idei


Czy wy  wiecie, że zgodnie z wynikami ostatnich badań, towar kupuje się po to, żeby zrealizować ideę? Czasami w zamian słowa "idea" niektórzy fachowcy wykorzystują i inne słowa, na przykład "cel" czy "zadanie". Wiedza tego faktu daje biznesowi dużo, że w tej liczbie pozwala przeprowadzić audyt wartości towaru. Wskutek takiego audytu można się dowiedzieć dużo o towarze, w tej liczbie zorientować się, dlaczego nie kupują towar. Krótko mówiąc, konsument nie kupi towar, jeśli nie zna, którą ideę czy które idei z jego pomocą osobiście on może zrealizować. Analogicznie on nie kupi towar, jeśli z jego pomocą nie wolno zrealizować chociażby jedną jakąś ideę, którą on chce materializować. Ponadto towar, który nie realizuje chociażby jedną aktualną dla konsumenta ideę, ma w jego oczach zerową albo nawet negatywną wartość.


Wartość swojego towaru możecie policzyć sami, tym samym możecie przeprowadzić audyt wartości towaru. Zrobić to dosyć łatwo. Należy po prostu wyznaczyć idei, które może zrealizować towar i policzyć ich ilość. Jak pokazuje doświadczenie, współczesny towar musi realizować chociażby 10 idei, żeby odnieść sukces. Zwyczajnie, im więcej idei, tym więcej sukcesu, lecz ich musi być chociażby 10. Czasami zdarzają wyjątki. Może być jedna idea, którą realizuje towar. 


Na przykład, weźmiemy taki towar jak zwyczajny stołowy zegar. Ile idei można zrealizować z jego pomocą? Z reguły - to dwie idei, które i formują potencjał sprzedaży zegara. Pierwsza idea - to znać która godzina. Druga - to  obudzić się w potrzebny czas, naprowadzając budzik. Dużo to czy mało? Patrząc z czym porównywać. Jeżeli wziąć do rąk współczesnego smartfona, to z jego pomocą można zrealizować te dwie idei czy dziesiątki, a może być nawet setki innych idei w tej liczbie : znać miejsce rozmieszczenia, komunikować się z kumplami na odległości, oglądać filmiki , słuchać muzykę, zapisywać głos, robić zdjęcia i nagrywać wideo. Ilość różnych aplikacji dla smartfonów stale zwiększa się, odpowiednio zwiększa się i ilość idei, które można zrealizować z ich pomocą. Być może to urządzenie - to rekordowa w ilości idei. To wszystko robi smartfon bardzo cennym towarem dla konsumentów, na tle których wiele innych towarów po prostu mierzchną.
Zazwyczaj zasadą 10 idei lekceważą absolutnie, nie mówiąc w ogóle nic o ideach, które realizują towar. Czasami lekceważą częściowo i mówią konsumentowi o jednej, dwóch, bardzo rzadko trzech ideach. Przy czym doświadczenie audytu wartości towarów wskazuje na to, że prawie każdy współczesny towar może być realizowany 10 i więcej idei, o których często nie wskazuje producent i sprzedawca towaru. Dlaczego tak jest - powiedzieć ciężko, można przypuścić, że tym pytaniem po prostu nikt się nie zajmuje.
Jednak to pytanie - jedne z głównych, przecież od jego zależy końcowa wartość towaru, to znaczy popyt na jego i w wyniku objętość sprzedaży. Odpowiednio do prostym zwiększeniem ilości idei, które zrealizuje ten towar, łatwo, prosto, a główne prawie nagle zwyżkuje jego wartość
Więc dlaczego nie sprzedaje się towar? Odpowiedź na to pytanie jest tylko jedna. Dlatego, że on jest za mało cenny dla konsumenta. Innych wariantów nie ma, lecz są dwa momenty. Towar może być za mało cenny albo w materialnym planie, albo w idealnym planie.Czasami towar ma niedostateczną wartość właśnie w idealnym planie, w planie tego, ile idei on może zrealizować.
Odpowiednio podwyższenie wartości towaru - to zawsze zwiększanie ilości idei, które się realizuje. Dla tego bardzo często towar nawet przerabiać się nie wymaga, wystarczy po prostu dokładnie jego przestudiować w trakcie audytu i prawie zawsze znajdują się kilku idei, które można dodać do obecnych i tym samym zwiększyć wartość towaru i objętość jego sprzedaży.

Brak komentarzy: