czwartek, 26 marca 2015

CZEGO NIE WOLNO W REKLAMIE

CZEGO NIE WOLNO W REKLAMIE

     W dzisiejszych czasach treści prezentowane w reklamach są coraz bardziej wymyślne, niekiedy nawet kontrowersyjne. Stąd mogłoby się wydawać, iż reklamodawcy mają pełną swobodę w sposobie przedstawienia danego produktu. W praktyce jednak istnieje wiele zakazów, granic, których twórcy reklamy nie mogą bez konsekwencji przekroczyć.

1) Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zakazuje reklamy, która jest sprzeczna z przepisam. Zakazane jest naruszenie godności człowieka czy dobrych obyczajów.

2) Niedozwolone jest wprowadzanie konsumentów w błąd. Reklama taka może zakłócić prawidłowy odbiór z powodu zawartych w niej elementów oszukańczych. W ten sposób klient może kupić produkt, który nie spełnia jego oczekiwań.

3) Reklamodawcy nie mogą używać technik wywołujących lęki, przesądów lub łatwowierności dzieci.

4) Niektórych produktów i usług nie można reklamować. Na terenie Polski zabrania się reklamowania wideoloterii, gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych, gier na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych  Zakaz ten jednak nie dotyczy reklamy i informacji w samych ośrodkach gier. Wedle art. 8 ustawy z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55) zabrania się reklamowania wyrobów tytoniowych. Nie dotyczy to jednak informacji używanych do celów handlowych między firmami zajmującymi się produkcją, dystrybucją i handlem wyrobami tytoniowymi. Zabrania się również reklamowania niektórych wyrobów farmaceutycznych.

   Jednym z przykładów zagranicznej reklamy, która ze względu na swoją treść została zakazana to Yves Saint Laurent  Belle d'Opium z udziałem Melanie Thierry. Aktorka tańczy w świątyni w rytmie bębnów, a na koniec reklamy pada zdanie „ Jestem Twoim uzależnieniem”. Według widzów owe stwiedzenie oraz zachowanie aktorki sugerowało działanie perfum zbliżone do działania narkotyków, a więc promowało ich zażywanie.

Link do reklamy Yves Saint Laurent: 
https://www.youtube.com/watch?v=wck6ZWnqsjw

Brak komentarzy: